Nabídka Nástroje

Zvolte Nástroje - Galerie nebo klepněte na ikonu Galerie na liště Standardní -
tlačítko Nový motiv vzhledu - karta Soubory.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Nástroje - Kontrola pravopisu.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Revize - Kontrola pravopisu.

V nabídce Revize na kartě Revize zvolte Kontrola pravopisu.

Z nástrojových lišt:

Ikona

Kontrola pravopisu

Pomocí klávesnice:

F7

Z hlavní nabídky:

Zvolte Nástroje - Automatická kontrola pravopisu.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Revize - Automatická kontrola pravopisu.

V nabídce Revize na kartě Revize zvolte Automatická kontrola pravopisu.

Z nástrojových lišt:

Ikona Automatická kontrola pravopisu

Automatická kontrola pravopisu

Pomocí klávesnice:

Shift + F7

Zvolte Nástroje - Jazyk - Převod hangul/handža. Musí být povolena podpora pro asijské jazyky.

Zvolte Nástroje - Jazyk - Převod čínštiny. Musí být povolena podpora pro asijské jazyky.

Zvolte tlačítko Nástroje - Jazyk - Převod čínštiny - Upravit pojmy. Musí být povolena podpora pro asijské jazyky.

Zvolte Nástroje - Kontrola pravopisu.

Zvolte Nástroje - Kontrola pravopisu, poté klepněte na Možnosti.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Nástroje - Slovník synonym.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Revize - Slovník synonym.

V nabídce Revize na kartě Revize zvolte Slovník synonym.

Z nástrojových lišt:

Ikona Slovník synonym

Slovník synonym

Pomocí klávesnice:

+ F7

Z hlavní nabídky:

Zvolte Nástroje - Jazyk.

Z rozhraní s kartami:

V nabídce Revize na kartě Revize zvolte některý z příkazů pro jazyk.

Z nástrojových lišt:

Ikona Spravovat jazyky

Spravovat jazyky

Zvolte Nástroje - Náhrada barev (LibreOffice Draw a LibreOffice Impress).

Zvolte Nástroje - Přehrávač médií.

Zvolte Nástroje - Makra - Správce maker - Basic nebo stiskněte +F11 (není-li zkratka používána systémem).

Z hlavní nabídky:

Zvolte Nástroje - Makra - Spustit makro.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Nástroje - Spustit makro.

V nabídce Nástroje na kartě Nástroje zvolte Spustit makro.

Z nástrojových lišt:

Ikona Spustit makro

Spustit makro

Z hlavní nabídky:

Zvolte Nástroje - Makra - Správce maker - BeanShell/JavaScript/Python.

Z rozhraní s kartami:

V nabídce Nástroje na kartě Nástroje zvolte JavaScript/Beanshell/Python.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Nástroje - Makra - Zaznamenat makro.

Z rozhraní s kartami:

V nabídce Nástroje na kartě Nástroje zvolte Zaznamenat makro.

Z nástrojových lišt:

Ikona Zaznamenat makro

Zaznamenat makro

Zvolte Nástroje - Makra - Správce maker - Basic,
klepněte na tlačítko Organizátor
, klepněte na kartu Knihovny
a poté klepněte na tlačítko Heslo.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Nástroje - Makra - Správce maker - Basic
a klepněte na tlačítko Organizátor.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Nástroje - Rozšíření.

Z rozhraní s kartami:

V nabídce Rozšíření na kartě Rozšíření zvolte Rozšíření.

Pomocí klávesnice:

+ Alt + E

Zvolte Nástroje - Rozšíření a klepněte na tlačítko Vyhledat aktualizace.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Nástroje - Nastavení XML filtru.

Z rozhraní s kartami:

V nabídce Nástroje na kartě Nástroje zvolte Nastavení XML filtru.

Zvolte Nástroje - Makra - Nastavení XML filtru a klepněte na Nový nebo Upravit.

Zvolte Nástroje - Makra - Nastavení XML filtru a klepněte na Ověřit XSLT.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Nástroje - Přizpůsobit.

Z rozhraní s kartami:

V nabídce v pravém horním rohu (☰) zvolte Přizpůsobit.

Zvolte kartu Nástroje - Přizpůsobit - Nabídky.

Zvolte kartu Nástroje - Přizpůsobit - Nabídky, klepněte na rozbalovací nabídku s hamburgerem Ikona nabídky s hamburgerem a zvolte Přidat.

Zvolte kartu Nástroje - Přizpůsobit - Nabídky, klepněte na rozbalovací nabídku s hamburgerem Ikona nabídky s hamburgerem a zvolte Přesunout.

Zvolte kartu Nástroje - Přizpůsobit - Klávesnice. Musí být otevřený dokument.

Zvolte kartu Nástroje - Přizpůsobit - Nástrojové lišty.

Zvolte kartu Nástroje - Přizpůsobit - Události.

Zvolte Nástroje - Nastavení automatických oprav.

Zvolte kartu Nástroje - Nastavení automatických oprav - Možnosti.

Zvolte kartu Nástroje - Automatické opravy - Nastavení automatických oprav - Inteligentní značky.

Zvolte kartu Nástroje - Nastavení automatických oprav - Nahradit.

Zvolte kartu Nástroje - Nastavení automatických oprav - Výjimky.

Zvolte kartu Nástroje - Nastavení automatických oprav - Místní možnosti.

Zvolte kartu Nástroje - Automatické opravy - Nastavení automatických oprav - Dokončování slov.

Zvolte - LibreOffice Calc - Zobrazení.

Zvolte - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Zobrazení.

Zvolte - LibreOffice Draw - Obecné.

Tlačítko pro výběr cesty v různých průvodcích.

Klepněte na tlačítko Upravit pro některé položky v - LibreOffice - Cesty.

Zvolte .

Zvolte - LibreOffice.

Zvolte - LibreOffice - Uživatelské údaje.

Zvolte - LibreOffice - Obecné.

Zvolte - LibreOffice - Zobrazení.

Zvolte - LibreOffice - Tisk.

Zvolte - LibreOffice - Cesty.

Zvolte Nástroje - Automatický text - Cesta. (pouze automatický text)

Z hlavní nabídky:

Zvolte Nástroje - Obrázková mapa.

Z rozhraní s kartami:

V nabídce Obrázek na kartě Obrázek zvolte Obrázková mapa.

Z nástrojových lišt:

Ikona Obrázková mapa

Obrázková mapa

Zvolte Úpravy - Obrázková mapa, poté vyberte část obrázkové mapy a klepněte na Vlastnosti - Popis.

Zvolte kartu Formát - Oblast - Barvy.

Zvolte Formát - Oblast - Oblast, stiskněte tlačítko Barva a klepněte na tlačítko Vybrat.

Ikona

Stiskněte tlačítko Dialog barev na kartě Osvětlení dialogového okna 3D efekty.

Zvolte - LibreOffice - Písma.

Zvolte - LibreOffice - Zabezpečení.

Zvolte - LibreOffice - Pokročilé.

Zvolte - LibreOffice - OpenCL.

Zvolte - LibreOffice - Basic IDE.

Zvolte - LibreOffice - Online aktualizace.

Zvolte - LibreOffice - Zpřístupnění.

Zvolte - LibreOffice - Barvy aplikací.

Zvolte - Načítání/ukládání.

Zvolte - Načítání/ukládání - Obecné.

Zvolte - Načítání/ukládání - Vlastnosti VBA.

Zvolte - Načítání/ukládání - Microsoft Office.

Zvolte - Načítání/ukládání - HTML kompatibilita.

Zvolte - Jazyky a národní prostředí.

Zvolte - Jazyky a národní prostředí - Obecné.

Zvolte - Jazyky a národní prostředí - Obecné - Komplexní rozvržení textu.

Zvolte - Jazyky a národní prostředí - Obecné.

Zvolte - Jazyky a národní prostředí - Pomůcky pro psaní,
v seznamu Dostupné jazykové moduly vyberte některý z modulů a poté klepněte na Upravit.

Zvolte - Jazyky a národní prostředí - Pomůcky pro psaní.

Zvolte - Jazyky a národní prostředí - Hledání v japonštině.

Zvolte - Jazyky a národní prostředí - Asijské rozvržení.

Zvolte - Internet.

Zvolte - Internet - Proxy.

Zvolte - LibreOffice Writer.

Otevřete textový dokument, zvolte - LibreOffice Writer - Kompatibilita.

Otevřete textový dokument, zvolte - LibreOffice Writer - Obecné

Otevřete textový dokument, zvolte - LibreOffice Writer - Hromadné rozesílání e-mailů.

Otevřete textový dokument a zvolte - LibreOffice Writer - Automatické popisky.

Otevřete textový dokument, zvolte - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Zobrazení.

Otevřete textový dokument, zvolte - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Pomůcky pro formátování.

Zvolte - LibreOffice Writer/LibreOffice Calc/LibreOffice Writer/Web - Mřížka.

Otevřete textový dokument, zvolte - LibreOffice Writer - Základní písma (západní).

Otevřete textový dokument, zvolte - LibreOffice Writer - Základní písma (asijská). Musí být přitom povolena podpora pro asijské jazyky.

Zvolte - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Tisk.

Zvolte - LibreOffice Calc - Tisk.

Zvolte - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Tabulky.

Otevřete textový dokument, zvolte - LibreOffice Writer - Změny.

Otevřete HTML dokument, zvolte - LibreOffice Writer/Web.

Zvolte - LibreOffice Writer/Web - Pozadí.

Zvolte - LibreOffice Calc.

Otevřete sešit a zvolte - LibreOffice Calc - Obecné.

Otevřete sešit a zvolte - LibreOffice Calc - Zobrazení.

Otevřete sešit a zvolte - LibreOffice Calc - Výpočty.

Otevřete sešit a zvolte - LibreOffice Calc - Kompatibilita.

Otevřete sešit a zvolte - LibreOffice Calc - Řazené seznamy.

Otevřete sešit a zvolte - LibreOffice Calc - Vzorec.

Otevřete sešit a zvolte - LibreOffice Calc - Výchozí nastavení.

Otevřete sešit, zvolte - LibreOffice Calc - Řazené seznamy - tlačítko Kopírovat.

Otevřete sešit a zvolte - LibreOffice Calc - Změny.

Otevřete prezentaci a zvolte - LibreOffice Impress.

Otevřete prezentaci, zvolte - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Obecné.

Otevřete prezentaci a zvolte - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Zobrazení.

Otevřete prezentaci a zvolte - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Mřížka.

Otevřete prezentaci a zvolte - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Tisk.

Otevřete kresbu a zvolte - LibreOffice Draw.

Otevřete vzorec a zvolte - LibreOffice Math.

Otevřete vzorec, zvolte - LibreOffice Math - Nastavení.

Zvolte - Grafy.

Zvolte - Grafy - Výchozí barvy.

Zvolte - LibreOffice Base.

Zvolte - LibreOffice Base - Spojení.

Zvolte - LibreOffice Base - Databáze.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Nástroje - Redakčně upravit.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Revize - Redakčně upravit.

V nabídce Revize na kartě Revize zvolte Redakčně upravit.

Z nástrojových lišt:

Ikona Redakčně upravit

Redakčně upravit

Z hlavní nabídky:

Zvolte Nástroje - Automaticky redakčně upravit.

Z nástrojových lišt:

Ikona Automaticky redakčně upravit

Automaticky redakčně upravit

Podpořte nás!