Nabídka Vložit

Zvolte Vložit - Komentář.

Klávesa +C.

Zvolte Vložit - Multimédia - Skenovat.

Zvolte Vložit - Multimédia - Skenovat - Vybrat zdroj.

Zvolte Vložit - Multimédia - Skenovat - Dotaz.

Zvolte Vložit - Speciální znak.

Na liště Standardní nebo Vložit, klepněte na

Ikona

Speciální znak

Zvolte Vložit - Multimédia - Zvuk nebo video.

Zvolte Vložit - Zvuk nebo video.

Zvuk nebo video

Zvolte Vložit - Objekt.

Zvolte Vložit - Objekt - Objekt OLE.

Na liště Vložit klepněte na

Ikona

Objekt OLE

Zvolte Vložit - Objekt - Vzorec.

Na liště Vložit klepněte na

Ikona

Vzorec

Zvolte Formát - Typ grafu.

Zvolte Vložit - Objekt - Graf.

Zvolte Formát - Typ grafu.

Zvolte Vložit - Objekt - Graf.

Zvolte Formát - Typ grafu.

Zvolte Vložit - Objekt - Graf.

Zvolte Vložit - Objekt - Graf.

Na liště Vložit klepněte na

Ikonka

Graf

Zvolte Vložit - Obrázek.

Na liště Standardní klepněte na

Ikona

Obrázek

Zvolte Vložit - Plovoucí rámec.

Na liště Vložit klepněte na

Ikonka

Plovoucí rámec

Otevře soubor typu, který LibreOffice nezná a který není textový soubor.

Na liště Písmomalba klepněte na

Ikona Písmomalba

Galerie písmomalby

Zvolte Vložit - Písmomalba

Ikona

Základní tvary

Ikona Tvary symbolů

Tvary symbolů

Ikona

Blokové šipky

Ikona

Vývojové diagramy

Ikona

Bubliny

Ikona

Hvězdy

Zvolte Vložit - Podpisový řádek

Podpořte nás!