Nabídka Vložit

Zvolte Vložit - Komentář.

Stiskněte +C.

From the menu bar:

Choose Insert - Media - Scan.

From the menu bar:

Choose Insert - Media - Scan - Select Source.

From the menu bar:

Choose Insert - Media - Scan - Request.

Zvolte Vložit - Speciální znak.

Na liště Standardní nebo Vložit, klepněte na

Ikona Speciální znak

Speciální znak

From the tabbed interface:

Choose Insert - Media.

From toolbars:

Icon Media

Media / Audio or Video

From the menu bar:

Choose Insert - OLE Object.

From the tabbed interface:

Choose Insert - Insert OLE Object.

From toolbars:

Icon Insert OLE Object

Insert OLE Object

From the menu bar:

Zvolte Vložit - Objekt OLE - Objekt OLE.

From the tabbed interface:

Choose Insert - Insert OLE Object.

From toolbars:

Icon OLE object

Objekt OLE

From the menu bar:

Zvolte Vložit - Objekt OLE - QR a čárový kód.

From the tabbed interface:

On the Insert menu of the Insert tab, choose QR and Barcode.

From the menu bar:

Zvolte Vložit - Objekt OLE - Objekt vzorce.

From the tabbed interface:

Choose Insert - Formula Object.

From toolbars:

Icon Insert Formula Object

Insert Formula Object

From the keyboard:

+ Shift + E

Zvolte Formát - Typ grafu.

Zvolte Vložit - Graf.

Zvolte Formát - Typ grafu.

Zvolte Vložit graf.

Zvolte Formát - Typ grafu.

Zvolte Vložit - Graf.

Zvolte Vložit - Graf.

Na liště Vložit klepněte na

Ikona Graf

Graf

From the menu bar:

Choose Insert - Image.

From toolbars:

Ikona Obrázek

Obrázek

Na liště Vložit klepněte na

Ikona Plovoucí rámec

Plovoucí rámec

Otevře soubor typu, který LibreOffice nezná a který není textový soubor.

Na liště Písmomalba klepněte na

Ikona Písmomalba

Galerie písmomalby

Zvolte Vložit - Písmomalba

Ikona Základní tvary

Základní tvary

Ikona Tvary symbolů

Tvary symbolů

Ikona Blokové šipky

Blokové šipky

Ikona Vývojové diagramy

Vývojové diagramy

Ikona Bubliny

Bubliny

Ikona Hvězdy

Hvězdy

Zvolte Vložit - Podpisový řádek

Podpořte nás!