Nabídka Zobrazit

Zvolte Zobrazit - Přiblížení - Přiblížení.

Klepněte pravým tlačítkem na pole ve stavovém řádku.

Zvolte Zobrazit - Nástrojové lišty.

Zvolte Zobrazit - Nástrojové lišty - Standardní.

Zvolte Zobrazit - Nástrojové lišty - Nástroje.

Zvolte Zobrazit - Stavový řádek.

Zvolte Zobrazit - Lišta barev.

Klepněte na ikonu Hypertextový odkaz na liště Standardní, klepněte na Internet.

Zvolte Vložit - Hypertextový odkaz.

Klepněte na ikonu Hypertextový odkaz na liště Standardní, klepněte na Pošta.

Klepněte na ikonu Hypertextový odkaz na liště Standardní, klepněte na Dokument.

Klepněte na ikonu Hypertextový odkaz na liště Standardní, klepněte na Nový dokument.

Zvolte Zobrazit - Celá obrazovka.

Shift++J

Je-li otevřen sešit nebo textový dokument:

Zvolte Zobrazit - Zdroje dat.

Klávesy +Shift+F4

Ikona

Zdroje dat

Zvolte Zobrazit - HTML zdroj.

V dokumentu HTML otevřete místní nabídku.

Ikona

Zdrojový HTML text

Zvolte Zobrazit - Mřížka a vodítka.

Zvolte Zobrazit - Vodítka (Impress nebo Draw).

Podpořte nás!