Nabídka Zobrazit

Z hlavní nabídky:

Zvolte Zobrazit - Přiblížení

Z hlavní nabídky:

Zvolte Zobrazit - Přiblížení - Přiblížit objekt.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Zobrazit - Přiblížit objekt.

Z nástrojových lišt:

Ikona Přiblížit objekt

Přiblížit objekt

Z hlavní nabídky:

Zvolte Zobrazit - Přiblížení - Přiblížení a posun.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Zobrazit - Přiblížení a posun.

Z nástrojových lišt:

Ikona Přiblížení a posun

Přiblížení a posun

Z hlavní nabídky:

Zvolte Zobrazit - Přiblížení - Následující přiblížení.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Zobrazit - Následující přiblížení.

Z nástrojových lišt:

Ikona Následující přiblížení

Následující přiblížení

Z hlavní nabídky:

Zvolte Zobrazit - Přiblížení - Předchozí přiblížení.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Zobrazit - Předchozí přiblížení.

Z nástrojových lišt:

Ikona Předchozí přiblížení

Předchozí přiblížení

Z hlavní nabídky:

Zvolte Zobrazit - Přiblížení - 50 %.

Zvolte Zobrazit - Přiblížení - 75 %.

Zvolte Zobrazit - Přiblížení - 100 %.

Zvolte Zobrazit - Přiblížení - 150 %.

Zvolte Zobrazit - Přiblížení - 200 %.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Zobrazit - 100 %.

Z nástrojových lišt:

Ikona Přiblížení 100 %

Přiblížení 100 %

Z hlavní nabídky:

Zvolte Zobrazit - Přiblížení - Celá stránka.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Zobrazit - Celá stránka.

V nabídce Zobrazit na kartě Zobrazit zvolte Celá stránka.

Z nástrojových lišt:

Ikona Přiblížit celou stránku

Přiblížit celou stránku

Z hlavní nabídky:

Zvolte Zobrazit - Přiblížení - Šířka stránky.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Zobrazit - Šířka stránky.

V nabídce Zobrazit na kartě Zobrazit zvolte Šířka stránky.

Z nástrojových lišt:

Ikona Přiblížit na šířku stránky

Přiblížit na šířku stránky

Z hlavní nabídky:

Zvolte Zobrazit - Přiblížení - Optimální zobrazení.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Zobrazit - Optimální zobrazení.

V nabídce Zobrazit na kartě Zobrazit zvolte Optimální zobrazení.

Z nástrojových lišt:

Ikona Optimální zobrazení

Optimální zobrazení

Z hlavní nabídky:

Zvolte Zobrazit - Přiblížení - Přiblížení.

Z nástrojových lišt:

Ikona Přiblížení

Přiblížení

Z hlavní nabídky:

Zvolte Zobrazit - Nástrojové lišty.

Z rozhraní s kartami:

V nabídce u karet zvolte Nástrojové lišty.

Zvolte Zobrazit - Nástrojové lišty - Standardní.

Zvolte Zobrazit - Nástrojové lišty - Nástroje.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Zobrazit - Stavový řádek.

Z rozhraní s kartami:

V nabídce Zobrazit na kartě Zobrazit zvolte Stavový řádek.

Zvolte Zobrazit - Lišta barev.

Klepněte na ikonu Hypertextový odkaz na liště Standardní, klepněte na Internet.

Zvolte Vložit - Hypertextový odkaz.

Klepněte na ikonu Hypertextový odkaz na liště Standardní, klepněte na Pošta.

Klepněte na ikonu Hypertextový odkaz na liště Standardní, klepněte na Dokument.

Klepněte na ikonu Hypertextový odkaz na liště Standardní, klepněte na Nový dokument.

Z nástrojových lišt:

Ikona Celá obrazovka

Celá obrazovka

Pomocí klávesnice:

+ Shift + J

Z nástrojových lišt:

Ikona Zdroje dat

Zdroje dat

Pomocí klávesnice:

+ Shift + F4

Z hlavní nabídky:

Zvolte Zobrazit - HTML zdroj.

Z nástrojových lišt:

Ikona Zdrojový text HTML

Zdrojový HTML text

Zvolte Zobrazit - Mřížka a vodítka.

Zvolte Zobrazit - Vodítka (Impress nebo Draw).

Podpořte nás!