Nabídka Soubor

Z hlavní nabídky:

Zvolte Soubor - Náhled ve webovém prohlížeči .

Z hlavní nabídky:

Zvolte Soubor - Nový.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Soubor - Nový.

V nabídce v pravém horním rohu (☰) zvolte Nový.

Z nástrojových lišt:

Ikona Nový

Nový (ikona odpovídá typu nového dokumentu).

Z úvodní obrazovky:

Klepněte na ikonu odpovídajícího typu dokumentu.

Pomocí klávesnice:

+N

Nabídka Soubor - Nový - Šablony.

Klávesa Shift++N

Zvolte Soubor - Nový - Štítky.

Zvolte kartu Soubor - Nový - Štítky - Štítky.

Zvolte kartu Soubor - Nový - Štítky - Formát.

Zvolte kartu Soubor - Nový - Vizitky - Formát.

Zvolte kartu Soubor - Nový - Štítky - Možnosti.

Zvolte kartu Soubor - Nový - Vizitky - Možnosti.

Zvolte Soubor - Nový - Vizitky.

Zvolte kartu Soubor - Nový - Vizitky - Médium.

Zvolte kartu Soubor - Nový - Vizitky - Vizitky.

Zvolte kartu Soubor - Nový - Vizitky - Soukromé.

Zvolte kartu Soubor - Nový - Vizitky - Pracovní.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Soubor – Otevřít.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Soubor - Otevřít.

Z úvodní obrazovky:

Otevřít soubor.

Z nástrojových lišt:

Ikona Otevřít

Otevřít soubor

Pomocí klávesnice:

+O

Z hlavní nabídky:

Zvolte Soubor - Otevřít vzdálený.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Soubor – Otevřít vzdálený.

Z nástrojových lišt:

Ikona Otevřít vzdálený

Otevřít vzdálený

Z úvodní obrazovky:

Vzdálené soubory

Z hlavní nabídky:

Zvolte Soubor - Poslední dokumenty.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Soubor - Poslední dokumenty.

Z nástrojových lišt:

Ikona Poslední dokumenty

Poslední dokumenty

Z úvodní obrazovky:

Poslední dokumenty

Nabídka Soubor - Otevřít, jako typ souboru vybrán Kódovaný text.

Nabídka Soubor - Uložit jako, jako typ souboru vybrán Kódovaný text.

Zvolte Soubor - Průvodci.

Zvolte Soubor - Průvodci - Dopis.

Zvolte Soubor - Průvodci - Dopis - Vzhled stránky.

Zvolte Soubor - Průvodci - Dopis - Vzhled hlavičkového papíru.

Zvolte Soubor - Průvodci - Dopis - Položky.

Zvolte Soubor - Průvodci - Dopis - Příjemce a odesilatel.

Zvolte Soubor - Průvodci - Dopis - Zápatí.

Zvolte Soubor - Průvodci - Dopis - Název a umístění.

Zvolte Soubor - Průvodci - Fax.

Zvolte Soubor - Průvodci - Fax - Vzhled stránky.

Zvolte Soubor - Průvodci - Fax - Položky.

Zvolte Soubor - Průvodci - Fax - Přijemce a odesílatel.

Zvolte Soubor - Průvodci - Fax - Zápatí.

Zvolte Soubor - Průvodci - Fax - Jméno a místo .

Zvolte Soubor - Průvodce - Porada.

Zvolte Soubor - Průvodci - Porada - Vzhled stránky.

Zvolte Soubor - Průvodci - Porada - Všeobecné informace.

Zvolte Soubor - Průvodci - Porada - Další položky.

Zvolte Soubor - Průvodci - Porada - Jména.

Zvolte Soubor - Průvodci - Porada - Body programu.

Zvolte Soubor - Průvodci - Porada - Název a umístění.

Klepněte na Použít průvodce pro vytvoření formuláře v okně s databázovým souborem.

Klepněte na Použít průvodce pro vytvoření sestavy v okně s databázovým souborem.

V návrhu formuláře klepněte na ikonu Seskupení na nástrojové liště
a myší vytvořte rámec.

V návrhu formuláře klepněte na ikonu Seskupení na nástrojové liště
a myší vytvořte rámec - strana 1 průvodce.

V návrhu formuláře klepněte na ikonu Seskupení na nástrojové liště
a myší vytvořte rámec - strana 2 průvodce.

V návrhu formuláře klepněte na ikonu Seskupení na nástrojové liště
a myší vytvořte rámec - strana 3 průvodce.

V návrhu formuláře klepněte na ikonu Seskupení na nástrojové liště
a myší vytvořte rámec - strana 4 průvodce, kde musí existovat připojení k databázi.

V návrhu formuláře klepněte na ikonu Seskupení na nástrojové liště
a myší vytvořte rámec - poslední strana průvodce.

Zvolte Soubor - Průvodci - Konvertor dokumentů.

Zvolte Soubor - Průvodci - Konvertor dokumentů.

Zvolte Soubor - Průvodci - Konvertor dokumentů.

Zvolte Soubor - Průvodci - Eurokonvertor.

Nabídka Soubor - Průvodci - Zdroj adres.

Průvodce zdrojem dat adresáře - Další nastavení

Průvodce zdrojem dat adresáře - Výběr tabulky

Průvodce zdrojem dat adresáře - Název zdroje dat

Průvodce zdrojem dat adresáře - Přiřazení polí

Z hlavní nabídky:

Zvolte Soubor - Zavřít.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Soubor - Zavřít.

V nabídce v pravém horním rohu (☰) zvolte Zavřít.

Z nástrojových lišt:

Ikona Zavřít

Zavřít

Z hlavní nabídky:

Zvolte Soubor - Šablony.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Soubor - Šablony.

Z nástrojových lišt:

Ikona Správce šablon

Šablony

Pomocí klávesnice:

+ Shift + N

Z úvodní obrazovky:

Klepněte na tlačítko Šablony.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Soubor – Uložit.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Soubor - Uložit.

Z nástrojových lišt:

Ikona Uložit

Uložit

Pomocí klávesnice:

+S

Z hlavní nabídky:

Zvolte Soubor - Uložit jako.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Soubor - Uložit jako.

Z nástrojových lišt:

Ikona Uložit jako

Uložit jako

Pomocí klávesnice:

+Shift+S.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Soubor - Uložit kopii.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Soubor, dlouze klepněte na Uložit a poté zvolte Uložit kopii.

Z nástrojových lišt:

Ikona Uložit kopii

Uložit kopii

Z hlavní nabídky:

Zvolte Soubor - Uložit vzdálený.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Soubor – Uložit vzdálený

Z nástrojových lišt:

Dlouze klepněte na tlačítko Uložit a vyberte Uložit vzdálený soubor.

Ikona Uložit vzdálený

Uložit vzdálený

v nabídce LibreOffice Draw nebo LibreOffice Impress Soubor - Exportovat, zvolte typ souboru HTML dokument a tento dialog se automaticky otevře

v nabídce LibreOffice Draw/LibreOffice Impress Soubor - Exportovat, vyberte typ souboru HTML, strana 1 průvodce.

v nabídce LibreOffice Draw/LibreOffice Impress Soubor - Exportovat, vyberte typ souboru HTML, strana 2 průvodce.

v nabídce LibreOffice Draw/LibreOffice Impress Soubor - Exportovat, vyberte typ souboru HTML, strana 3 průvodce.

v nabídce LibreOffice Draw/LibreOffice Impress Soubor - Exportovat, vyberte typ souboru HTML, strana 4 průvodce.

v nabídce LibreOffice Draw/LibreOffice Impress Soubor - Exportovat, vyberte typ souboru HTML, strana 5 průvodce.

v nabídce LibreOffice Draw/LibreOffice Impress Soubor - Exportovat, vyberte typ souboru HTML, strana 6 průvodce.

Zvolte Soubor - Exportovat a vyberte typ grafického souboru. Po klepnutí na Uložit se otevře odpovídající dialogové okno.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Soubor - Uložit vše.

Z nástrojových lišt:

Ikona Uložit vše

Uložit vše

Z hlavní nabídky:

Zvolte Soubor - Znovu načíst.

Z nástrojových lišt:

Ikona Znovu načíst

Znovu načíst

Z hlavní nabídky:

Zvolte Soubor – Vlastnosti.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Soubor – Vlastnosti.

Z nástrojových lišt:

Ikona Vlastnosti dokumentu

Vlastnosti dokumentu

Zvolte kartu Soubor - Vlastnosti - Obecné.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Soubor - Elektronické podpisy - Podepsat existující PDF.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Soubor - Podepsat existující PDF.

V nabídce Soubor na kartě Soubor zvolte Podepsat existující PDF.

Z nástrojových lišt:

Ikona Podepsat existující PDF

Podepsat existující PDF

Zvolte - LibreOffice - Zabezpečení a v oblasti Cesta pro certifikáty klepněte na Certifikát.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Soubor - Elektronické podpisy - Elektronické podpisy.

Zvolte kartu Soubor - Vlastnosti - Obecné a klepněte na tlačítko Elektronické podpisy.

Zvolte Nástroje - Makra - Elektronický podpis.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Soubor - Elektronické podpisy.

Z nástrojových lišt:

Ikona Elektronické podpisy

Elektronický podpis

Ze stavového řádku:

Klepněte na pole ve Podpis ve stavovém řádku.

Zvolte kartu Soubor - Vlastnosti - Obecné, stiskněte tlačítko Elektronický podpis a poté stiskněte tlačítko Podepsat dokument.

Zvolte kartu Soubor - Vlastnosti - Popis.

Zvolte kartu Soubor - Vlastnosti - Vlastní vlastnosti.

Zvolte kartu Soubor - Vlastnosti - Statistika.

Zvolte kartu Soubor - Vlastnosti - Zabezpečení.

Zvolte kartu Soubor - Vlastnosti - Vlastnosti CMIS.

Zvolte kartu Soubor - Vlastnosti - Písmo.

Z hlavní nabídky:

Nabídka Soubor - Náhled tisku.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Soubor - Náhled tisku

Pomocí klávesnice:

+ Shift + O

Z nástrojových lišt:

Ikona Náhled tisku

Náhled tisku

Z hlavní nabídky:

Zvolte Soubor - Nastavení tiskárny.

Z nástrojových lišt:

Ikona Nastavení tiskárny

Nastavení tiskárny

Z hlavní nabídky:

Nabídka Soubor - Odeslat.

Zvolte Soubor - Odeslat - Dokument e-mailem.

Ikona Dokument e-mailem

Dokument e-mailem

Z hlavní nabídky:

Zvolte Soubor - Exportovat.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Soubor - Exportovat.

Z nástrojových lišt:

Ikona Exportovat

Exportovat

Z hlavní nabídky:

Zvolte Soubor – Exportovat jako.

Z nástrojových lišt:

Ikona Exportovat jako

Exportovat jako

Z hlavní nabídky:

Zvolte Soubor - Exportovat jako - Exportovat jako EPUB.

Z nástrojových lišt:

Ikona Exportovat jako EPUB

Exportovat jako EPUB

Zvolte kartu Soubor - Exportovat - Exportovat jako PDF - Elektronické podpisy.

Zvolte kartu Soubor - Exportovat - Exportovat jako PDF - Zabezpečení.

Zvolte kartu Soubor - Exportovat - Exportovat jako PDF - Obecné.

Zvolte kartu Soubor - Exportovat - Exportovat jako PDF - Výchozí zobrazení.

Zvolte kartu Soubor - Exportovat - Exportovat jako PDF - Odkazy.

Zvolte kartu Soubor - Exportovat - Exportovat jako PDF - Uživatelské rozhraní.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Soubor - Exportovat jako - Exportovat jako PDF.

Z nástrojových lišt:

Ikona Exportovat jako PDF

Exportovat jako PDF

Ikona Přímý export do PDF

Přímý export do PDF

Zvolte Soubor - Odeslat - E-mailem jako PDF.

Zvolte Soubor - Odeslat - Vytvořit hlavní dokument.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Soubor - Tisk.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Soubor - Tisk.

Pomocí klávesnice:

+P

Z nástrojových lišt:

Ikona Tisk

Tisk

Z hlavní nabídky:

Zvolte Soubor - Ukončit LibreOffice.

Z nástrojových lišt:

Ikona Ukončit

Ukončit

Pomocí klávesnice:

+Q

Zvolte Soubor - Nový - Hlavní dokument.

Zvolte Soubor - Otevřít - Typ suboru, vyberte Text CSV.

Zvolte Data - Text do sloupců (Calc).

Zkopírujte data do schránky a poté zvolte Úpravy - Vložit jinak - Vložit jinak (Calc).

Zvolte Soubor - Exportovat, dialogové okno se otevře automaticky po vybrání formátu EPS.

Zvolte Soubor - Exportovat, dialogové okno se otevře automaticky po vybrání formátu PBM, PPM nebo PGM.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Soubor - Verze.

Z nástrojových lišt:

Ikona Verze

Verze

Podpořte nás!