Volby pro ASCII filtr

Můžete určit, které vlastnosti (např. základní písmo, jazyk, znaková sada nebo zalomení) se importují a exportují pro textové dokumenty. Tento dialog se zobrazí tehdy, když načítáte ASCII soubor s filtrem "Kódovaný text", když poprvé ukládáte dokument nebo když použijete volbu "uložit jako" s novým názvem.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Nabídka Soubor - Otevřít, jako typ souboru vybrán Kódovaný text.

Nabídka Soubor - Uložit jako, jako typ souboru vybrán Kódovaný text.


Vlastnosti

Nastavení pro import nebo export souboru. Při exportu je možné nastavit jen znakovou sadu a zalomení odstavce.

Písmo

Určuje znakovou sadu souboru pro export nebo import.

Vložit značku pořadí bajtů (BOM)

Značka pořadí bajtů (BOM) posloupnost bajtů, která se používá k označení toho, že má textový souboru kódování Unicode. Přítomnost této značky je nepovinná a může způsobovat problémy, zejména u aplikací, které nepodporují práci s UTF-8.

Výchozí písma

Nastavením výchozího písma určíte, aby se text zobrazoval určitým písmem. Výchozí písma lze nastavit jen při importu.

Jazyk

Určuje jazyk textu, pokud již nebyl určen. Toto nastavení lze změnit je k dispozici jen při importu.

Zalomení odstavce

Určuje typ zalomení odstavce řádků textu.

CR & LF

Vytvoří jako zalomení odstavce "Carriage Return" a "Linefeed". Toto je výchozí nastavení.

CR

Vytvoří jako zalomení odstavce "Carriage Return".

LF

Vytvoří jako zalomení odstavce "Linefeed".

Podpořte nás!