Import textu

Nastavení pro import dat oddělených oddělovači.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Soubor - Otevřít - Typ suboru, vyberte Text CSV.

Zvolte Data - Text do sloupců (Calc).

Zkopírujte data do schránky a poté zvolte Úpravy - Vložit jinak - Vložit jinak (Calc).


Import

Znaková sada

Určuje znakovou sadu použitou k uložení dat v importovaném souboru.

Jazyk

Určuje jak budou importovány řetězce s čísly.

Pokud je nastaven výchozí (pro import CSV) nebo automatický (pro import HTML) jazyk, Calc použije globálně nastavený jazyk. Pokud je nastaven určitý jazyk, bude při importu použit ten.

Při importu HTML může být vybraný jazyk v konfliktu s globálním nastavením pro HTML Použít pro čísla národní prostředí 'Angličtina (USA)'. Globální nastavení je platné pouze tehdy, pokud je zvolen automatický jazyk. Pokud v dialogovém okně pro import HTML zvolíte konkrétní jazyk, je globální nastavení ignorováno.

Od řádku

Určuje, od kterého řádku chcete začít importovat. Řádky se zobrazují v okně náhledu ve spodní části dialogu.

Možnosti oddělovače

Určuje, zda jsou data oddělena oddělovacími znaky, nebo používají pevnou šířku sloupce.

Pevná šířka

Rozdělí do sloupců data pevné šířky (stejný počet znaků). Šířku je možné nastavit kliknutím na pravítko v okně náhledu.

Oddělovač

Vyberte oddělovač použitý v souboru.

Tabulátor

Rozdělí do sloupců data oddělená tabulátory.

Středník

Rozdělí do sloupců data oddělená středníky.

Čárka

Rozdělí do sloupců data oddělená čárkami.

Mezera

Rozdělí do sloupců data oddělená mezerami.

Ostatní

Rozdělí do sloupců data oddělená zadaným znakem. Poznámka: zadaný oddělovač musí být obsažen v importovaných datech.

Sloučit oddělovače

Sloučí po sobě jdoucí oddělovače a odstraní prázdná datová pole.

Oříznout mezery

Odstraní počáteční a koncové mezery z datových polí.

Oddělovač řetězců

Vyberte znak, kterým jsou oddělena textová data. Do textového pole také můžete zadat svůj vlastní znak.

Ostatní možnosti

Nastavení ostatních možností importu.

Formátovat pole v uvozovkách jako text

Pokud je povolena tato možnost, jsou pole kompletně (první a poslední znak po a před oddělovačem jsou uvozovky) uzavřená v uvozovkách naimportována jako text.

Detekovat speciální čísla

When this option is enabled, Calc will automatically detect all number formats, including special number formats such as dates and time. Scientific notation will also be detected as Detect scientific notation option must be enabled at the same time.

To jak jsou dané speciální formáty čísel detekovány ovlivňuje vybraný jazyk, protože různé jazyky mají rozdílná pravidla zápisu takových čísel.

When this option is disabled, Calc will detect and convert only numbers in decimal notation. Detection of numbers in scientific notation will depend on Detect scientific notation option. The rest will be imported as text. A decimal number string can have digits 0-9, thousands separators, and a decimal separator. Thousands separators and decimal separators may vary with the selected language and region.

Detect scientific notation

When this option is enabled, Calc will automatically detect numbers with scientific notation, like 5E2 for 500.

The selected language influences how scientific notation is detected, since different languages and regions many have different decimal separator.

This option can be disabled only if Detect special numbers option is previously disabled.

When this option is disabled, Calc will detect and convert only numbers in decimal notation. The rest will be imported as text. A decimal number string can have digits 0-9, thousands separators, and a decimal separator. Thousands separators and decimal separators may vary with the selected language and region.

Přeskočit prázdné buňky

K dispozici při použití funkce Vložit jinak: pokud je tato volba povolena, Calc zachovává předchozí obsah buněk při vkládání prázdných položek. V opačném případě Calc obsah předchozích buněk vymaže.

Pokud obsah buňky začíná oddělovačem a tato volba je vypnuta, pak bude při konverzi Text do sloupců první sloupec vyprázdněn.

Vyhodnotit vzorce

Určuje, zda se výrazy se vzorci začínající znakem „je rovno“ (=) mají vyhodnotit jako vzorce, nebo jako naimportovaná textová data. Je-li zaškrtnuto, vstup se vyhodnotí jako vzorce, v opačném případě jako text.

Pole

Zobrazuje náhled, jak budou data vypadat po rozdělení do sloupců.

Typ sloupce

Zvolte sloupec v náhledovém okně a poté vyberte datový typ pro importované údaje. Můžete si vybrat z následujících možností:

Typ

Funkce

Standardní

LibreOffice určí typ.

Text

Importovaná data se považují za text.

Datum (DMR)

Údaj v tomto sloupci se považuje za datum (den, měsíc, rok).

Datum (MDR)

Údaj v tomto sloupci se považuje za datum (měsíc, den, rok).

Datum (RMD)

Údaj v tomto sloupci se považuje za datum (rok, měsíc, den).

Angličtina (USA)

Bez ohledu na systémový jazyk se hledají a importují čísla v anglickém formátu. Formát čísla není podporován. Pokud není nalezeno číslo v anglickém formátu, použije se formát Standard.

Skrýt

Data v tomto sloupci se neimportují.


Pokud vyberete některých z formátů pro datum (DMR), (MDR) nebo (RMD) a zadáte číslice bez oddělovačů data, čísla se interpretují následujícím způsobem:

Počet znaků

Formát data

6

Dva znaky se použijí pro den, měsíc a rok (v určeném pořadí).

8

Čtyři znaky se použijí pro rok, po dvou pro měsíc a den (v určeném pořadí).

5 nebo 7

Jako pro 6 nebo 8 znaků, ale první část data má o jeden znak méně. Tím se odstraní úvodní nula z měsíce nebo dne.


tip

Pokud chcete při importu zahrnout i úvodní nulu, např. v telefonních číslech, použijte pro sloupec formát "Text".


Náhled

Ukazuje, jak bude importovaný text vypadat po rozdělení do sloupců. Pokud chcete pro některý sloupec při importu použít určitý formát, klikněte na něj a z rozevíracího seznamu Typ sloupce vyberte požadovaný formát. Vybraný Typ sloupce pro daný sloupec je poté zobrazen v jeho záhlaví.

Pokud chcete k rozdělení importovaných údajů do sloupců použít pevnou šířku, klepnutím na pravítko je možné nastavit šířku sloupců.

Podpořte nás!