Exportovat textový soubor

V dialogu Exportovat textový soubor je možné nastavit možnosti exportu pro textové soubory. Tento dialog je zobrazen tehdy, pokud uložíte sešit do souboru typu "Text CSV" a je-li v dialogu Uložit jako zaškrtnuto pole Upravit nastavení filtru.

Možnosti pole

Nastavení oddělovače polí, oddělovače textu a znakové sady, které se použije pro export textu.

Písmo

Výběr znakové sady pro export textu.

Oddělovač polí

Zvolte nebo zadejte oddělovač polí, který rozděluje datová pole.

Oddělovač textu

Zvolte nebo zadejte oddělovač textu, který uzavírá každé datové pole.

Textové buňky do uvozovek

Všechny exportované textové buňky budou mít na začátku a na konci textu znak, který je nastaven jako oddělovač textu. Není-li zaškrtnuto, v uvozovkách budou pouze ty buňky, které obsahují znak oddělovače textu.

Uložit zobrazený obsah buňky

Ve výchozím stavu povoleno, data budou uložena tak, jak jsou zobrazena, včetně použitých formátů čísla. Není-li pole zaškrtnuto, budou uložena přímo původní data, jak tomu bylo ve starších verzích aplikace.

Ikona upozornění

V závislosti na formátu čísla může uložení zobrazeného obsahu zapsat hodnoty, které již nelze při importu interpretovat jako číselné hodnoty.


Pevná šířka sloupce

Exportuje všechna datová pole s pevnou šířkou.

Podpořte nás!