Formáty souborů XML

Implicitně LibreOffice načítá a ukládá soubory ve formátu OpenDocument.

Ikona poznámky

Formát OpenDocument (ODF) je standardizovaný formát souborů, který používá řada aplikací. Více informací najdete na stránce Wikipedie: wikipedia.org/wiki/OpenDocument.


Názvy souborových formátů OpenDocument

LibreOffice používá následující formáty souborů:

Formát dokumentu

Přípona souboru

Textový dokument ODF

*.odt

Šablona textového dokumentu ODF

*.ott

Hlavní dokument ODF

*.odm

Šablona hlavního dokumentu ODF

*.otm

HTML dokument

*.html

Šablona HTML dokumentu

*.oth

Sešit ODF

*.ods

Šablona sešitu ODF

*.ots

Kresba ODF

*.odg

Šablona kresby ODF

*.otg

Prezentace ODF

*.odp

Šablona prezentace ODF

*.otp

Vzorec ODF

*.odf

Databáze ODF

*.odb

Rozšíření LibreOffice

*.oxt


Ikona poznámky

Formát HTML není formátem OpenDocument.


ODF Chart je název formátu souboru pro samostatné grafy. Tento formát má příponu *.odc a momentálně se nepoužívá.

Vývoj formátu OpenDocument

Formát OpenDocument se v čase vyvíjí.

Verze ODF

Datum schválení standardu OASIS

První verze softwaru, která formát podporovala

ODF 1.0

1. 5. 2005

OpenOffice.org 1.1.5 nebo StarOffice 7

ODF 1.1

2. 2. 2007

OpenOffice.org 2.2 nebo StarOffice 8 Update 4

ODF 1.2

30. 9. 2011

OpenOffice.org 3, StarOffice 9, Oracle Open Office

ODF 1.2 rozšířený (režim kompatibility)

LibreOffice 3.5

ODF 1.2 rozšířený

OpenOffice.org 3.2 nebo StarOffice 9.2

ODF 1.3

ještě neschváleno

LibreOffice 7.0

ODF 1.3 rozšířený

LibreOffice 7.0


Chcete-li v nejnovějších verzích zachovat zpětnou kompatibilitu, můžete dokumenty ukládat ve formátech ODF 1.2, 1.1 nebo 1.0. Zvolte - Načítání/ukládání - Obecné a vyberte verzi formátu ODF.

Ikona tipu

Pokud chcete určit jiný formát jako výchozí, zvolte - Načítání/ukládání - Obecné a najděte alternativní formát souboru pro každý typ dokumentu LibreOffice.


Struktura souboru XML

Dokumenty ve formátu OpenDocument jsou uloženy jako komprimované ZIP archivy, které obsahují soubory XML soubory. Chcete-li zobrazit tyto soubory, můžete soubor OpenDocument rozbalit. V souborech OpenDocument jsou uloženy následující soubory a adresáře:

  1. Obsah dokumentu je uložen v souboru content.xml.

    Ve výchozím nastavením je content.xml ukládán bez formátovacích prvků jako odsazení nebo konce řádků, aby se minimalizoval čas načítání a ukládání dokumentu. Použití odsazení a konců řádků můžete zapnout v expertním nastavení tím, že nastavíte vlastnost /org.openoffice.Office.Common/Save/Document PrettyPrinting na true.

  2. Soubor meta.xml obsahuje meta informace dokumentu, které je možné zadávat v dialogu Soubor - Vlastnosti.

    Jestliže uložíte soubor s heslem, soubor meta.xml nebude zašifrován.

  3. Soubor settings.xml obsahuje další informace o nastaveních pro tento dokument.

  4. V souboru styles.xml jsou uloženy styly používané v dokumentu, které se zobrazují v okně Styly.

  5. Soubor meta-inf/manifest.xml popisuje strukturu XML souboru.

V zabaleném souboru se mohou nacházet další soubory a složky.

Definice formátů XML

Schéma pro formáty OpenDocument naleznete na webových stránkách www.oasis-open.org.

Podpořte nás!