Převod měrných jednotek

V některých dialozích je možné vložit rozměr do vstupních polí. Vložíte-li pouze číselnou hodnotu, bude použita výchozí měrná jednotka.

Výchozí měrné jednotky se určují pro textové dokumenty Writeru v dialogovém okně, které se vyvolá volbou - LibreOffice Writer - Obecné. Pro programy Calc, Draw a Impress otevřete dokument daného typu a poté otevřete příslušnou stránku Obecné obdobně jako pro Writer.

Ve vstupních polích jednotek délky je také možné přidat podle následujícího výčtu odpovídající jednotkovou zkratku:

Zkratka jednotky

Vysvětlení

mm

Milimetr

cm

Centimetr

in nebo "

Palec

pi

Pika

pt

Bod


Platí následující převody mezi jednotkami:

V textovém dokumentu například otevřete Formát - Odstavec - Odsazení a rozestupy. Abyste odsadili odstavec o jeden palec, vložte 1 in nebo 1" do pole "Zleva". Pro odsazení odstavce o 1 cm vložte do pole 1 cm.

Ikona tipu

Pro vložení nejvyšší nebo nejnižší povolené hodnoty klepněte na stávající hodnotu a stiskněte Page Up nebo Page Down.


Podpořte nás!