Výklad pojmů - terminologie Internetu

Pokud jste nový uživatel sítě Internet, narazíte na neznámé termíny: prohlížeč, záložka, e-mail, domovská stránka, vyhledávací stroj a mnoho dalších. Abychom vám usnadnili první kroky, najdete zde vysvětlení některých důležitých pojmů.

CMIS

The Content Management Interoperability Services (CMIS) standard definuje doménový model a vazby Web Services a Restful AtomPub, které umožní větší interoperabilitu systémů Enterprise Content Management (ECM). CMIS využívá webové služby a rozhraní Web 2.0, které umožňují sdílení bohatých informací prostřednictvím internetových protokolů ve formátech nevázaných na konkrétního dodavatele, mezi systémy dokumentů, vydavateli a repozitáři v rámci jednoho podniku a mezi podniky.

EPUB

EPUB je standard pro elektronické knihy s příponou .epub, který lze stáhnout a číst na zařízeních, jako jsou smartphony, tablety, počítače nebo čtečky.

EPUB je technická norma publikovaná nyní Publishing group of W3C. EPUB je populární formát, protože je otevřený a je založen na HTML.

Publikace EPUB je dodávána jako jeden soubor a jde o nešifrovaný ZIP archiv obsahující webové stránky. Obsahuje soubory HTML, obrázky, styly CSS a další prvky, jako jsou metadata, multimédia a interaktivita.

FTP

FTP je zkratka slov File Transfer Protocol a označuje standardní protokol pro přenos souborů v Internetu. Server FTP je program v počítači připojeném k Internetu, který obsahuje uložené soubory určené k přenosu pomocí protokolu FTP. Protokol FTP zajišťuje přenos a stažení souborů Internetu, kdežto protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) poskytuje nastavení připojení a přenos dat mezi servery WWW a klienty.

HTML

HTML (Hypertext Markup Language) je kódový jazyk dokumentu sloužící jako formát souborů pro dokumenty sítě WWW. Je odvozen od jazyka SGML a integruje text, obrázky, video a zvuk.

Jestliže chcete zadat příkazy v jazyce HTML přímo (například při provádění cvičení z jedné z mnoha dostupných knih o jazyce HTML), je třeba pamatovat na to, že stránky HTML jsou čistě textové soubory v 7bitovém kódu ASCII. Uložte dokument, který musí být zadán přímo v kódu HTML bez přehlásek a jiných speciálních znaků rozšířené znakové sady, jako dokument ve formátu prostého textu. Zadejte u dokumentu příponu souboru .HTML. Budete-li později chtít tento soubor v sadě LibreOffice otevřít a upravit kód HTML, je nutné jej načíst jako typ souboru ve formátu prostého textu, nikoli jako typ Webová stránka.

Internet obsahuje několik odkazů na adresy, kde lze najít úvod do jazyka HTML.

HTTP

Protokol HTTP (HyperText Transfer Protocol) definuje způsob přenosu dokumentů sítě WWW mezi WWW servery (hostiteli) a prohlížeči (klienty).

Hypertextový odkaz

Hypertextové odkazy jsou křížové odkazy zvýrazněné v textu různými barvami a aktivované klepnutím myší. Pomocí hypertextových odkazů mohou čtenáři přeskočit na určité informace v dokumentu nebo na související informace v jiných dokumentech.

V sadě LibreOffice je možné hypertextové odkazy přiřadit k textu, obrázkům a rámcům (viz ikona Hypertextový odkaz na liště Standardní).

Java

Java je na platformě nezávislý programovací jazyk, který je obzvlášť vhodný pro použití na internetu. Webové stránky a aplikace programované v "class" souborech Javy mohou být použity na všech moderních operačních systémech. Programy v jazyku Java jsou zpravidla vytvářeny ve vývojových prostředích pro Javu a poté kompilovány do "byte kódu".

Obrázková mapa

Obrázková mapa je obrázek nebo rámec s odkazy. Po klepnutí na určené oblasti obrázku nebo rámce je možné přejít na cíl (URL), který je s oblastí propojen. K definování oblastí s odkazy, propojených adres URL a odpovídajícího textu, který se zobrazí po umístění ukazatele myši na dané oblasti, slouží Editor obrázkových map.

Existují dva různé typy obrázkových map. Obrázková mapa klienta je analyzována v cílovém počítači, který načte obrázek z Internetu, zatímco obrázková mapa serveru je analyzována v počítači, který poskytuje stránku HTML v Internetu. Při analýze na serveru jsou klepnutím na obrázkovou mapu odeslány relativní souřadnice umístění kurzoru v obrázku nebo rámci na server; na základě těchto dat je na serveru spuštěna odpovídající reakce zvláštního programu. Je-li používán "moderní" způsob vyhodnocení na straně klienta, aktivuje klepnutí na definovaný aktivní bod propojenou adresu URL, jako by se jednalo o standardní textový odkaz. Adresa URL se při přechodu přes obrázkovou mapu zobrazí pod ukazatelem myši.

Vzhledem k tomu, že ImageMaps lze používat různými způsoby, mohou být uloženy v různých formátech.

Formáty obrázkových map

Obrázkové mapy je možné rozdělit na dvě základní skupiny: obrázkové mapy analyzované na straně serveru (tj. poskytovatelem služeb Internetu) a obrázkové mapy analyzované webovým prohlížečem v počítači uživatele.

Obrázková mapa na straně klienta

Oblast obrázku nebo rámce, na kterou může uživatel klepnout, je označena tím, že se při přechodu myši přes danou oblast zobrazí propojená adresa URL. Obrázková mapa je uložena ve vrstvě pod obrázkem a obsahuje informace o oblastech, na něž směřují odkazy. Jediná nevýhoda obrázkové mapy na straně klienta spočívá ve skutečnosti, že nemůže být zpracována staršími webovými prohlížeči; tato nevýhoda se však vyřeší časem sama.

Při ukládání obrázkové mapy vyberte typ souboru SIP - StarView ImageMap a uložte tak obrázkovou mapu přímo ve formátu, který může být použit u všech aktivních obrázků nebo rámců v dokumentu. Pokud však chcete obrázkovou mapu použít pouze u aktuálního obrázku nebo rámce, není nutné ji ukládat v žádném zvláštním formátu. Po určení oblastí stačí pouze klepnout na tlačítko Použít. Žádná další akce není nutná. Obrázkové mapy klienta uložené ve formátu HTML jsou vloženy přímo na stránku v kódu HTML.

Obrázkové mapy na straně serveru

Obrázkové mapy na straně serveru se uživateli zobrazí jako obrázek nebo rámec na stránce. Jestliže na obrázkovou mapu klepnete myší, jsou souřadnice relativní polohy odeslány na server. Pomocí zvláštního programu určí server další kroky. Tento proces je definován několika nekompatibilními metodami, z nichž jsou nejběžnější:

LibreOffice umožňuje vytvořit obrázkové mapy pro obě metody. Formát vyberte ze seznamu Typ souboru v dialogovém okně Uložit jako Editoru obrázkových map. Jsou vytvořeny samostatné soubory map, které je nutné odeslat na server. Vždy je však nutné dotázat se poskytovatele nebo správce sítě, jaký typ obrázkových map je na serveru podporován a jak je možné získat přístup k programu pro zpracování.

Proxy

Server proxy je počítač v síti, který funguje jako určitý druh schránky pro přenos dat. Kdykoli přistupujete k Internetu z podnikové sítě a požádáte o webovou stránku, kterou již zobrazil spolupracovník, bude moci server proxy zobrazit takové stránky mnohem rychleji, protože jsou stále v paměti. V takovém případě je třeba pouze zkontrolovat, že je na serveru proxy uložena nejnovější verze stránky. Pokud ano, nebude muset být stránka stažena z mnohem pomalejšího Internetu, ale je možné ji načíst přímo ze serveru proxy.

Rámce

Rámce představují užitečný prvek vzhledu stránek HTML. V sadě LibreOffice je možné vložit plovoucí rámce. Tyto rámce mohou obsahovat objekty, tzn. obrázky, soubory s videozáznamy, zvuky atd., a mohou být vloženy do stránek HTML. Místní nabídka rámce zobrazuje možnosti k dispozici pro obnovení nebo úpravy obsahu rámce; některé z těchto možností také naleznete, pokud po vybrání rámce klepnete na příkaz Úpravy - Objekt.

SGML

SGML je zkratka slov Standard Generalized Markup Language. Jazyk SGML umožňuje definovat logickou strukturu dokumentů. Ta nesouvisí s pozdějším vzhledem dokumentů. Určitý odstavec bude například kódován jako název prvního řádu, který je následován odstavcem s kódováním těla textu. Jazyk SGML definuje také způsob vložení jiných než textových informací do textu, například videa nebo načtených hodnot. Ve strukturovaných textech definuje jazyk SGML nejen strukturu (v definici DTD = Document Type Definition), ale zajišťuje také její konzistentní používání.

Jazyk HTML je specializované použití jazyka SGML. Znamená to, že většina webových prohlížečů podporuje pouze omezený rozsah standardů SGML a že téměř všechny systémy používající jazyk SGML mohou vytvářet zajímavé stránky HTML.

URL

Adresa URL (Uniform Resource Locator) zobrazuje adresu dokumentu nebo serveru v síti Internet. Obecná struktura adresy URL se liší podle typu a obvykle má podobu služba://hostitel:port/cesta/stránka#značka, i když ne všechny prvky jsou vždy povinné. Adresa URL může být adresou serveru FTP, adresou sítě WWW (HTTP), adresou souboru nebo e-mailovou adresou.

Vyhledávací stroje

Vyhledávací stroj je služba v Internetu založená na softwarovém programu, který umožňuje prohledávat obrovské množství informací pomocí klíčových slov.

WebDAV

Zkratka pro Web-based Distributed Authoring and Versioning, IETF standardní sada platformově nezávislých rozšíření protokolu HTTP, která umožňuje uživatelům spolupracovat při úpravách a správě souborů na vzdálených webových serverech. WebDAV nabízí XML vlastnosti v metadatech, zamykání - což zabraňuje autorům v přepsání vzájemných změn - manipulaci s názvem a vzdálenou správu souborů. WebDav je někdy označován jako DAV.

Značky

Stránky HTML vytvořené v 7bitovém textu ASCII obsahují určité strukturální a formátovací instrukce nazývané značky. Značky jsou kódová slova uzavřená v popisném jazyku dokumentu HTML závorkami. Řada značek obsahuje mezi otevírací a uzavírací závorkou text nebo hypertextové odkazy. Nadpisy jsou například vyznačeny značkami <h1> na začátku a </h1> na konci. Některé značky se vyskytují pouze samostatně, například <br> označující zalomení řádku nebo <img ...> odkazující na obrázek.

Podpořte nás!