Vložit

Tato nabídka vám umožňuje vkládat do dokumentů Draw další prvky, např. grafiku či záchytné body.

Obrázek

Otevře dialogové okno pro výběr souboru a umožní vložit obrázek do aktuálního dokumentu.

Chart

Inserts a chart based on data from a cell or table range or with default data.

Tabulka

Vloží novou tabulku do aktuálního snímku nebo stránky.

Multimédia

Tato podnabídka obsahuje různé zdroje, ze kterých lze vložit obrázek, zvuk nebo video.

Objekt OLE

Vloží do dokumentu vložený nebo odkazovaný objekt, jako jsou vzorce, QR kódy a objekty OLE.

Vložit záchytný bod / vodítko

Vloží záchytný bod nebo vodítko, které umožňují rychle zarovnávat objekty.

Vrstva

Vloží novou vrstvu do dokumentu nebo upraví stávající. Vrstvy jsou dostupné pouze v Draw, nikoliv v Impressu.

Textové pole

Vloží textové pole.

Komentář

Vloží komentář k vybranému textu, snímku prezentace, stránce kresby nebo na aktuální pozici kurzoru v sešitu.

Plovoucí rámec

Vloží do aktuálního dokumentu plovoucí rámec. Plovoucí rámce se používají v HTML dokumentech pro zobrazení obsahu jiného souboru.

Písmomalba

Pomocí Písmomalby můžete vytvořit objekty s grafickým textem.

Hypertextový odkaz

Otevře dialogové okno, které umožňuje vytvářet a upravovat hypertextové odkazy.

Speciální znak

Umožňuje vkládat znaky z množiny symbolů nalezených v nainstalovaných písmech.

Formátovací značka

Otevře podnabídku umožňující vložit zvláštní formátovací značky, jako je nezlomitelná mezera, nezlomitelný spojovník a volitelné rozdělení.

Číslo stránky

Vloží textové pole s číslem aktuální stránky.

Pole

Seznam nejpoužívanějších polí, které můžete vkládat do snímku.

Ovládací prvek formuláře

Tato podnabídka obsahuje ovládací prvky formuláře, které je možné vložit do dokumentu, například textové pole, zaškrtávací pole, tlačítko volby nebo pole seznamem.

Podpořte nás!