Formát

Obsahuje příkazy pro formátování a změnu rozvržení obsahu vašeho dokumentu.

Text

Otevře podnabídku, kde je možné zvolit příkazy pro formátování textu.

Rozestupy

Otevře podnabídku, v níž lze zvolit příkazy pro nastavení rozestupů a řádkování textu.

Vymazat přímé formátování

Odstraní z výběru přímé formátování.

Znak

Změní písmo a formátování vybraných znaků.

Odstavec

Upraví formát aktuálního odstavce, např. odsazení nebo zarovnání.

Odrážky a číslování

Přidá aktuálnímu odstavci nebo vybraným odstavcům odrážky nebo číslování a umožňuje upravit formát číslování či odrážek.

Umístění a velikost

Provede změnu velikosti, přesun, otočení nebo zkosení vybraného objektu.

Čára

Nastavení možností formátování vybrané čáry.

Oblast

Nastaví vlastnosti výplně vybraného objektu kresby.

Atributy textu

Nastavení vlastností rozvržení a ukotvení textu ve vybraném objektu kresby nebo textovém objektu.

Vrstva

Změní vlastnosti vybrané vrstvy.

Styly

Otevře na postranní liště kartu Styly, ve které je možné používat a upravovat grafické styly a styly prezentace.

Podpořte nás!