Upravit

Příkazy v této nabídce se používají pro úpravu dokumentů Draw (např. kopírování a vkládání).

Zpět

Vrátí zpět poslední příkaz nebo poslední zápis. Chcete-li vybrat příkaz, který se vrátí zpět, klepněte na šipku vedle ikony Zpět na liště Standardní.

Znovu

Vrátí poslední akci funkce Zpět. Pro výběr kroku funkce Zpět, který chcete vrátit, klepněte na šipku vedle ikony funkce Znovu na liště Standardní.

Vyjmout

Odstraní výběr a zkopíruje jej do schránky.

Kopírovat

Zkopíruje výběr do schránky.

Vložit

Vloží obsah schránky na místo kurzoru a nahradí jakýkoliv vybraný text nebo objekty.

Nabídka Vložit jinak

Vloží obsah schránky do aktuálního souboru ve vybraném formátu.

Vybrat vše

Vybere veškerý obsah aktuálního souboru, rámce nebo textového objektu.

Najít a nahradit

V aktuálním dokumentu najde nebo nahradí text či formátování.

Body

Umožňuje upravit body vaší kresby.

Záchytné body

Umožňuje upravit záchytné body kresby.

Duplikovat

Vytvoří jednu nebo více kopií vybraného objektu.

Přechod tvarů

Rovnoměrně rozmístí mezi dva vybrané objekty kresby další tvary.

Pole

Upraví vlastnosti vloženého pole.

Odstranit snímek

Odstraní aktuální snímek nebo stránku.

Odkazy

Umožňuje změnit nebo odstranit v aktuálním dokumentu jednotlivé odkazy na externí soubory. Můžete také aktualizovat obsah aktuálního souboru podle nejnovější verze odkazovaného externího souboru. Tento příkaz se netýká hypertextových odkazů a není dostupný, pokud dokument odkazy na jiné soubory neobsahuje.

Objekt OLE

Umožňuje upravit vybraný objekt OLE, který jste vložili z podnabídky Vložit - Objekt OLE.

Hypertextový odkaz

Otevře dialogové okno, které umožňuje vytvářet a upravovat hypertextové odkazy.

Podpořte nás!