Funkce obsažené v aplikaci LibreOffice Draw

V LibreOffice Draw je možné vytvářet jednoduché i složité kresby a exportovat je do řady běžných grafických formátů. Také můžete do svých kreseb vkládat tabulky, grafy, vzorce a další objekty z programů LibreOffice.

Vektorová grafika

LibreOffice Draw vytváří vektorovou grafiku s použitím čar a křivek popsaných matematickými vektory. Vektory popisují geometrii křivek, elips a polygonů.

Vytváření prostorových (3D) objektů

V LibreOffice Draw je možné vytvářet jednoduché 3D objekty, jako krychle, koule a válce, a dokonce upravovat osvětlení objektů.

Mřížky a vodítka

Mřížky a vodítka jsou vizuální pomůcky, které vám pomohou zarovnat objekty v kresbě. Také si můžete zvolit, že se má objekt přichytávat k mřížce, vodítku nebo okraji dalšího objektu.

Spojování objektů k naznačení vztahu

Objekty v LibreOffice Draw je možné propojit speciálními čarami, které se nazývají "spojnice" a naznačují vztahy mezi objekty. Spojnice se připojují k záchytným bodům objektů kresby a zůstávají připojeny i při přesunutí objektu. Spojnice jsou užitečné při vytváření organizačních grafů a technických diagramů.

Zobrazení kótovacích čar

V technických diagramech se často zobrazují rozměry objektů. V LibreOffice Draw je možné použít k výpočtu a zobrazení rozměrů kótovací čáry.

Galerie

Galerie obsahuje obrázky, animace, zvuky a další objekty, které je možné vkládat do svých kreseb, a také dalších programů LibreOffice.

Grafické souborové formáty

LibreOffice Draw může exportovat do mnoha běžných formátů grafických souborů, např. BMP, GIF, JPEG a PNG.

Podpořte nás!