Lišta Možnosti

Lištu Možnosti je možné zobrazit pomocí nabídky Zobrazit - Nástrojové lišty - Možnosti.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Zobrazit - Nástrojové lišty - Možnosti.


Klepnutím vstoupíte do režimu otočení

Mění chování při klepnutí myši tak, že když klepnete na objekt a poté na něj klepnete ještě jednou, zobrazí se rotační úchyty. Přetažením úchytu můžete otáčet objekt v libovolném směru.

Ikona

Klepnutím vstoupíte do režimu otočení

Zobrazit mřížku

Zapne nebo vypne mřížku.

Ikona Zobrazit mřížku

Zobrazit mřížku

Zobrazit vodící čáry

Zobrazí nebo skryje vodící čáry, podle kterých můžete zarovnávat objekty na snímku. Chcete-li vodící čáru odstranit, přetáhněte ji myší pryč.

Ikonka

Zobrazit vodící čáry

Vodítka při přesouvání

Určuje, zda se mají při přesouvání objektu zobrazovat vodítka.

Ikona Vodítka při přesouvání

Vodítka při přesouvání

Přichytit k mřízce

Určuje, zda se mají rámce, objekty kresby a ovládací prvky přesouvat jen mezi body mřížky. Chcete-li změnit stav mřížky jen pro aktuální akci, podržte při přetažení objektu klávesu .

Ikona Přichytit k mřížce

Přichytit k mřížce

Přichytit k vodítkům

Po uvolnění tlačítka myši se okraj přetahovaného objektu přichytí k nejbližšímu vodítku.

Ikona

Přichytit k vodítkům

Zachytit na okraje stránky

Určuje, zda se okraj grafického objektu přichytí k nejbližšímu okraji stránky.

Ikona Přichytit k okrajům stránky

Zachytit na okraje stránky

Přichytit k ohraničení objektu

Určuje, zda se okraj grafického objektu zarovná k okraji nejbližšího grafického objektu.

Ikona Přichytit k ohraničení objektu

Přichytit k ohraničení objektu

Přichytit k bodům objektu

Určuje, zda se okraj grafického objektu zarovná k bodům nejbližšího grafického objektu.

Ikona Přichytit k bodům objektu

Přichytit k bodům objektu

Povolit rychlou editaci

Je-li zapnuto, můžete text upravovat ihned po klepnutí na objekt, jinak je nutné pro úpravu textu poklepat.

Ikona Povolit rychlou editaci

Povolit rychlou editaci

Vybrat pouze textovou oblast

Určuje, zda se má po klepnutí na text vybrat textové pole.

Ikona Vybrat pouze textovou oblast

Vybrat pouze textovou oblast

Poklepáním přidáte text

Mění chování při poklepání myši tak, že když poklepete na objekt, můžete přidat nebo upravit text.

Ikonka

Poklepáním přidáte text

Upravit objekt s atributy

Pokud je tato ikona na liště Možnosti aktivní, objekty se při kreslení či přetažení zobrazují spolu s atributy (s 50% průhledností). Pokud tato ikona není aktivní, zobrazují se při kreslení jen obrysy a všechny atributy se zobrazují až po uvolnění tlačítka myši.

Icon

Upravit objekt s atributy

Opustit všechny skupiny

Opustí všechny skupiny a vrátí se do normálního zobrazení.

Ikona Opustit všechny skupiny

Opustit všechny skupiny

Podpořte nás!