Lišta Kresba

Lišta Kresba obsahuje hlavní nástroje pro kreslení.

Výběr

Umožní výběr objektů v aktuálním dokumentu.

Ikona

Výběr

Barva čáry

Nastaví barvu čáry vybraného objektu.

Ikona Barva čáry

Barva čáry

Barva výplně

Nastaví barvu oblasti vybraného objektu.

Ikona Oblast

Oblast

Čára

Nakreslí rovnou čáru na místě, které určíte myší. Chcete-li čáru omezit na úhly 45 stupňů, podržte při tažení klávesu Shift.

Ikona Čára

Čára

Obdélník

Nakreslí na určeném místě v aktuálním dokumentu vyplněný obdélník. Klepněte na místo, kde chcete umístit roh obdélníku, a táhněte jej do požadované velikosti. Chcete-li nakreslit čtverec, podržte během tažení myší klávesu Shift.

Ikona Obdélník

Obdélník

Elipsa

Nakreslí na určeném místě v aktuálním dokumentu vyplněný ovál. Klepněte na místo, kde chcete nakreslit ovál, a táhněte jej do požadované velikosti. Chcete-li nakreslit kruh, podržte během tažení myší klávesu Shift.

Ikona Elipsa

Elipsa

Šipky

Otevře nástrojovou lištu Šipky, odkud můžete přidávat rovné čáry, čáry se šipkami a kótovací čáry.

Křivka

Ikona Křivka na liště Kresba otevře nástrojovou lištu Čáry, s jejíž pomocí můžete přidávat do snímku čáry a tvary.

Ikona Křivka

Křivka

Spojnice

Ikona Spojnice

Spojnice

Otevře nástrojovou lištu Spojnice, kde můžete přidávat spojnice k objektům na aktuálním snímku. Spojnice je čára, která spojuje objekty a zůstává s nimi spojena i při přesunu objektu. Pokud zkopírujete objekt se spojnicí, zkopíruje se také spojnice.

Základní tvary

Otevře nástrojovou lištu Základní tvary, kterou je možné použít pro vložení tvarů do dokumentu.

Ikona Základní tvary

Základní tvary

Tvary symbolů

Otevře nástrojovou lištu Tvary symbolů, ze kterého je možné do dokumentu vkládat kresby.

Ikona Tvary symbolů

Tvary symbolů

Blokové šipky

Otevře lištu Blokové šipky, ze které je možné do dokumentu vkládat objekty kresby.

Ikona Blokové šipky

Blokové šipky

Vývojové diagramy

Otevře nástrojovou lištu Vývojové diagramy, ze které je možné do dokumentu vkládat objekty kresby.

Ikona Vývojové diagramy

Vývojové diagramy

Bubliny

Otevře nástrojovou lištu Bubliny, ze které je možné vkládat do dokumentu objekty kresby.

Ikona Bubliny

Bubliny

Hvězdy

Otevře nástrojovou lištu Hvězdy, ze které je možné do dokumentu vkládat objekty kresby.

Ikona Hvězdy

Hvězdy

3D objekty

Otevře nástrojovou lištu 3D objekty. Objekty jsou trojrozměrné, s hloubkou, osvětlením a odrazy. Každý vložený objekt představuje samostatnou 3D skupinu. Pro úpravu skupiny můžete použít klávesu F3. Pro úpravu vlastností 3D objektů je možné otevřít dialogové okno 3D efekty.

Ikona 3D objekty

3D objekty

Podpořte nás!