Lišta Kresba

Lišta Kresba obsahuje hlavní nástroje pro kreslení.

Výběr

Umožní výběr objektů v aktuálním dokumentu.

Ikona

Výběr

Obdélník

Nakreslí na určeném místě v aktuálním dokumentu vyplněný obdélník. Klepněte na místo, kde chcete umístit roh obdélníku, a táhněte jej do požadované velikosti. Chcete-li nakreslit čtverec, podržte během tažení myší klávesu Shift.

Icon

Obdélník

Elipsa

Nakreslí na určeném místě v aktuálním dokumentu vyplněný ovál. Klepněte na místo, kde chcete nakreslit ovál, a táhněte jej do požadované velikosti. Chcete-li nakreslit kruh, podržte během tažení myší klávesu Shift.

Icon

Elipsa

Text

Nakreslí na vybrané místo v aktuálním dokumentu textový rámec. Klepněte na požadované místo v dokumentu a napište nebo vložte text.

Ikonka

Text

Křivka

Ikona Křivka na liště Kresba otevře nástrojovou lištu Čáry, s jejíž pomocí můžete přidávat do snímku čáry a tvary.

Icon

Křivka

Spojnice

Icon

Spojnice

Otevře nástrojovou lištu Spojnice, kde můžete přidávat spojnice k objektům na aktuálním snímku. Spojnice je čára, která spojuje objekty a zůstává s nimi spojena i při přesunu objektu. Pokud zkopírujete objekt se spojnicí, zkopíruje se také spojnice.

Čáry a šipky

Otevře nástrojovou lištu Šipky pro vkládání čar a šipek.

3D objekty

Otevře nástrojovou lištu 3D objekty. Objekty jsou trojrozměrné, s hloubkou, osvětlením a odrazy. Každý vložený objekt představuje samostatnou 3D skupinu. Pro úpravu skupiny můžete použít klávesu F3. Pro úpravu vlastností 3D objektů je možné otevřít dialog 3D efekty.

Ikonka

3D objekty

Základní tvary

Otevře nástrojovou lištu Základní tvary, kterou je možné použít pro vložení tvarů do dokumentu.

Ikona

Základní tvary

Tvary symbolů

Otevře nástrojovou lištu Tvary symbolů, ze kterého je možné do dokumentu vkládat kresby.

Ikona Tvary symbolů

Tvary symbolů

Blokové šipky

Otevře lištu Blokové šipky, ze které je možné do dokumentu vkládat objekty kresby.

Ikona

Blokové šipky

Vývojové diagramy

Otevře nástrojovou lištu Vývojové diagramy, ze které je možné do dokumentu vkládat objekty kresby.

Ikona

Vývojové diagramy

Bubliny

Otevře nástrojovou lištu Bubliny, ze které je možné vkládat do dokumentu objekty kresby.

Ikona

Bubliny

Hvězdy

Otevře nástrojovou lištu Hvězdy, ze které je možné do dokumentu vkládat objekty kresby.

Ikona

Hvězdy

Body

Umožňuje vám upravit body v kresbě.

Záchytné body

Umožňuje vám upravit záchytné body v kresbě.

Na křivku

Převede vybraný objekt na Beziérovu křivku.

Na mnohoúhelník

Převede vybraný objekt na mnohoúhelník, což je uzavřený objekt ohraničený rovnými čarami. Vzhled objektu se nezmění. Pokud chcete, můžete změny zobrazit tím, že klepnete pravým tlačítkem a zvolíte Upravit body.

Režim

Upraví tvar, orientaci a výplň vybraných objektů.

Ikonka

Transformace (pouze LibreOffice Draw)

Zarovnání

Upraví zarovnání vybraných objektů.

Icon

Zarovnání

Uspořádat

Změní pořadí vybraných objektů.

Icon

Uspořádat

Ze souboru

Vloží do aktuálního dokumentu obrázek .

Ikona

Obrázek

Vložit

Ikonka

Vložit

Ovládací prvky formuláře

Nástrojová lišta nebo podnabídka Ovládací prvky formuláře obsahuje nástroje, které vám pomohou při vytváření interaktivních formulářů.

Ikonka

Ovládací prvky formuláře

Plastičnost zap/vyp

Zapíná a vypíná 3D efekty vybraných objektů.

Podpořte nás!