Lišta Čára a výplň

Lišta Čára a výplň obsahuje příkazy pro aktuální režim úprav.

Určuje, zda bude okno Styly ve kterém je možné přiřadit nebo spravovat styly, zobrazené nebo skryté.

Ikona Styly

Styly

Čára

Nastavení možností formátování vybrané čáry.

Ikona Čára

Čára

Styl šipky

Otevře nástrojovou lištu Styl šipky. Pomocí symbolů je možné určit konce čáry.

Ikona Konce čáry

Styl šipky

Styl čáry

Vyberte styl čáry, který chcete použít.

Ikonka

Styl čáry

Šířka čáry

Zvolte tloušťku čáry. Můžete přidat měrnou jednotku. Při nulové šířce vznikne tenká linka o šířce jednoho pixelu výstupního zařízení.

Ikonka

Šířka čáry

Barva čáry

Zvolte barvu čáry.

Ikonka

Barva čáry

Oblast

Nastaví vlastnosti výplně vybraného objektu kresby.

Ikona Oblast

Oblast

Styl oblasti / výplň

Vyberte druh výplně pro vybraný objekt kresby.

Ikonka

Styl výplně oblasti

Stín

Stín

Přidá k vybranému objektu stín. Pokud již objekt stín má, odstraní se stín. Pokud na tuto ikonu klepnete, když není vybrán žádný objekt, přidá se stín dalšímu objektu, který nakreslíte.

Ikona Stín

Stín

Podpořte nás!