Nástrojové lišty

Tato část obsahuje přehled nástrojových lišt v LibreOffice Draw.

Tento přehled popisuje výchozí nastavení nástrojových lišt v LibreOffice.

Lišta Standardní

Lišta Standardní je dostupná v každé aplikaci LibreOffice.

Lišta Kresba

Lišta Kresba obsahuje hlavní nástroje pro kreslení.

Lišta Najít

Nástrojová lišta Najít umožňuje rychle hledat obsah v dokumentech LibreOffice.

Lišta Čára a výplň

Lišta Čára a výplň obsahuje příkazy a volby, které můžete použít v aktuálním pohledu.

Lišta Tabulka

Lišta Tabulka obsahuje funkce, které potřebujete pro práci s tabulkou. Objeví se, pokud umístíte kurzor do tabulky.

Lišta Formátování textu

Lištu Formátování textu zobrazíte, když umístíte kurzor dovnitř textového objektu.

Lišta Obrázek

Pomocí lišty Obrázek můžete nastavit barvu, kontrast a jas vybraných grafických objektů.

Lišta Upravit body

Lišta Upravit body se zobrazí, když vyberete mnohoúhelník a klepnete na Upravit body.

Lišta Možnosti

Lištu Možnosti je možné zobrazit pomocí nabídky Zobrazit - Nástrojové lišty - Možnosti.

Lišta barev

Zobrazí nebo skryje Lištu barev. Chcete-li změnit zobrazenou tabulku barev, zvolte Formát - Oblast a poté klepněte na kartu Barvy.

Stavový řádek

Stavový řádek zobrazuje informace o vašem dokumentu včetně informací o označeném objektu. Poklepáním na některé pole stavového řádku můžete otevřít příslušné dialogové okno.

3D Settings

Nástrojová lišta 3D nastavení obsahuje ovládací prvky vybraných 3D objektů.

Písmomalba

Nástrojová lišta Písmomalba se otevře, vyberete-li odpovídající objekt.

Vložit

Podpořte nás!