Zobrazit

Nastavuje vlastnosti zobrazení dokumentů Draw.

Normální

Přepne na normální zobrazení stránky.

Předloha

Přepne na zobrazení předlohy.

Uživatelské rozhraní

Otevře dialogové okno s výběrem rozvržení uživatelského rozhraní.

Nástrojové lišty

Otevře podnabídku k zobrazení a skrytí nástrojových lišt. Nástrojová lišta obsahuje ikony pro rychlý přístup k příkazům LibreOffice.

Stavový řádek

Zobrazí nebo skryje stavový řádek v dolní části okna.

Přepne do zobrazení .

Pravítka

Zobrazí nebo skryje pravítka z horního a levého nebo pravého okraje pracovní plochy.

Mřížka a vodítka

Přepne viditelnost bodů mřížky a vodítek, které pomáhají při přesouvání a přesném umisťování objektů.

Vodítka

Nastavuje možnosti pro zobrazení vodítek.

Komentáře

Zobrazí nebo skryje na stránce komentáře.

Barva/Odstíny šedi

Zobrazí snímky barevně, v odstínech šedi nebo černobíle.

Postranní lišta

Postranní lišta je svislý prvek grafického uživatelského rozhraní, který nabízí vlastnosti zobrazené podle kontextu, správu stylů, navigaci dokumentem a galerii multimédií.

Styly

Otevře na postranní liště kartu Styly, ve které je možné používat a upravovat grafické styly a styly prezentace.

Galerie

Otevře na postranní liště kartu Galerie, na níž můžete vybrat obrázky a zvuky, které chcete vložit do dokumentu.

Navigátor

Po otevření Navigátoru v něm můžete rychle přecházet mezi stránkami nebo otevřenými soubory.

Lišta barev

Zobrazí nebo skryje Lištu barev.

Posun

Slouží k posunu stránky v okně. Je-li zapnut, změní se vzhled ukazatele myši. Klepněte na stránku a přetáhněte ji na požadované místo.

Přiblížení

Zmenší či zvětší velikost zobrazení v LibreOffice.

Podpořte nás!