Soubor

Tato nabídka obsahuje obecné příkazy pro práci s dokumenty Draw, např. vytvoření, otevření, zavření či tisk. Přejete-li si LibreOffice Draw ukončit, klepněte na Ukončit.

Nový

Vytvoří nový dokument LibreOffice.

Otevřít

Otevře místní nebo vzdálený soubor. Je možné otevřít více souborů.

Otevřít vzdálený

Otevře dokument umístěný ve vzdálené souborové službě.

Poslední dokumenty

Seznam naposledy otevřených souborů. Soubor je možné otevřít klepnutím na jeho název.

Průvodci

Usnadní vytváření obchodních nebo osobních dopisů, faxů, porad a dalších dokumentů.

Šablony

Umožňuje spravovat a upravovat šablony nebo uložit aktuální soubor jako šablonu.

Zavřít

Zavře aktuální dokument bez ukončení programu.

Uložit

Uloží aktuální dokument.

Uložit vzdálený

Uloží dokument umístěný ve vzdálené souborové službě.

Uložit jako

Uloží aktuální dokument na jiném místě nebo s jiným názvem souboru nebo typem souboru.

Uložit kopii

Uloží kopii současného dokumentu pod jiným jménem nebo umístěním.

Uložit vše

Uloží všechny změněné dokumenty LibreOffice.

Znovu načíst

Načte naposledy uloženou verzi aktuálního dokumentu.

Verze

Ukládá a spravuje více verzí aktuálního dokumentu do jednoho souboru. Verze je možné otevírat, mazat nebo porovnávat.

Export

Provede export prezentace s příslušnými volbami.

Exportovat jako PDF

Uloží aktuální soubor do PDF (Portable Document Format) verze 1.4. Pokud je nainstalován příslušný software, je možné soubor PDF prohlížet a tisknout na jakékoliv platformě, přitom se zachovává původní formátování.

Odeslat

Odešle kopii aktuálního dokumentu jiné aplikaci.

Vlastnosti

Zobrazí vlastnosti aktuálního souboru, např. statistické údaje jako počet slov nebo datum vytvoření souboru.

Elektronické podpisy

Přidá nebo odstraní elektronické podpisy dokumentů. Tento dialog je možné použít k zobrazení certifikátů.

Náhled ve webovém prohlížeči

Vytvoří dočasnou kopii aktuálního dokumentu ve formátu HTML, otevře výchozí webový prohlížeč a zobrazí v něm HTML soubor.

Tisk

Vytiskne aktuální dokument, výběr nebo určené stránky. Také je možné nastavit možnosti tisku pro aktuální dokument. Možnosti tisku se mohou lišit podle používané tiskárny a operačního systému.

Nastavení tiskárny

Vyberte výchozí tiskárnu pro aktuální dokument a upravte možnosti tisku.

Ukončit LibreOffice

Ukončí všechny programy LibreOffice a nabídne možnost uložení změn. Tento příkaz neexistuje v systému macOS.

Podpořte nás!