Nabídky

Následuje popis všech nabídek, podnabídek a jejich dialogů v LibreOffice Draw.

Ikona poznámky

Abyste mohli použít příkazy nabídky, musí být aktivní okno s dokumentem, se kterým chcete pracovat. Podobně, musíte vybrat objekt v dokumentu, pokud chcete použít příkazy nabídky spojené s tímto objektem.


Ikona upozornění

Nabídky závisejí na kontextu. To znamená, že jsou k dispozici ty položky nabídky, které jsou relevantní k právě prováděné operaci. Pokud se kurzor nachází v textu, jsou k dispozici všechny nabídky potřebné k úpravě textu. Pokud vyberete obrázek v dokumentu, zobrazí se všechny položky nabídky potřebné k úpravě obrázků.


Soubor

Tato nabídka obsahuje obecné příkazy pro práci s dokumenty Draw, např. vytvoření, otevření, zavření či tisk. Přejete-li si LibreOffice Draw ukončit, klepněte na Ukončit.

Upravit

Příkazy v této nabídce se používají pro úpravu dokumentů Draw (např. kopírování a vkládání).

Zobrazit

Tato nabídka obsahuje příkazy ovládající zobrazení dokumentu na obrazovce, umožňující změnit uživatelské rozhraní a obsah na postranní liště.

Vložit

Tato nabídka vám umožňuje vkládat do dokumentů Draw další prvky, např. grafiku či záchytné body.

Formát

Obsahuje příkazy pro formátování a změnu rozvržení obsahu vašeho dokumentu.

Stránka

Tato nabídka poskytuje příkazy pro správu stránek kresby a navigaci mezi nimi.

Tvar

Tato nabídka umožňuje pracovat s objekty tvarů.

Nástroje

Okno

Obsahuje příkazy pro manipulaci a zobrazení oken dokumentů.

Nápověda

Nabídka Nápověda umožňuje spouštění a ovládání systému nápovědy LibreOffice.

Podpořte nás!