Přidání textu

Do kresby nebo prezentace je možné přidat několik druhů textu:

Přidání textového rámce

 1. Klepněte na ikonu Text Ikona a přesuňte ukazatel myši na místo, kam chcete textové pole umístit.

 2. Natáhněte textový rámec do požadované velikosti.

 3. Napište nebo zkopírujte text do textového rámce.

Poklepáním na text je možné jej upravit nebo změnit jeho formátování, např. velikost či barvu písma. Klepnutím na ohraničení textového objektu je možné upravit vlastnosti objektu, např. barvu okraje či umístění nad nebo pod jiné objekty.

Přizpůsobení textu rozměru rámce

 1. Vytvořte textový rámec, jak je popsáno výše.

 2. Když je vybrán textový objekt, zvolte Formát - Text. Otevře se dialog Text.

 3. Na kartě Text zrušte zaškrtnutí pole Výška podle textu a poté zaškrtněte pole Velikost podle rámce. Klepněte na OK.

 4. Nyní můžete úpravou velikosti rámce měnit velikost a tvar znaků textu.

Text svázaný s grafikou

Poklepáním na objekt je možné text přidat do kteréhokoliv grafického objektu.

Pro určení pozice textu použijte nastavení v dialogu Formát - Text.

 1. Např. klepnutím na šipku vedle ikony Bubliny Ikona otevřete nástrojovou lištu Bubliny.

 2. Vyberte bublinu a umístěte ukazatel myši na místo, kde chcete začátek bubliny.

 3. Táhnutím nakreslete bublinu.

 4. Zadejte text.

Kopírování textu

 1. Označte text v dokumentu ve Writeru.

 2. Zkopírujte text do schránky (Úpravy - Kopírovat).

 3. Klepněte na stránku nebo snímek, kam chcete text vložit.

 4. Vložte text pomocí Úpravy - Vložit nebo Úpravy - Vložit jinak.

  Při použití příkazu Vložit jako si je možné vybrat, v jakém formátu se text vloží. V závislosti na formátu textu budou zkopírovány různé vlastnosti.

Import textu

 1. Klepněte na stránku nebo snímek, kam chcete text importovat.

 2. Zvolte Vložit - Soubor.

 3. Zvolte textový soubor (*.txt) nebo HTML soubor a klepněte na Vložit. Otevře se dialog Vložit text. Klepnutím na OK text vložíte.

Podpořte nás!