Otáčení objektů

Objekt je možné otočit kolem výchozího bodu (střed objektu) nebo bodu, který určíte.

Ikona

Vyberte objekt, který chcete otočit. Na nástrojové liště Transformace v LibreOffice Draw nebo na liště Kresba v LibreOffice Impress klepněte na ikonu Otočit.

Najeďte ukazatelem myši na rohový úchyt, aby se ukazatel změnil na symbol otočení. Poté přetáhnutím úchytu objekt otočíte.

Chcete-li otáčení omezit na násobky 15 stupňů, podržte klávesu Shift.

Klepnutím pravým tlačítkem na objekt otevřete místní nabídku. Zvolte Umístění a velikost - Otočení a zadejte přesnou velikost otočení.

Icon

Chcete-li změnit střed otočení, přetáhněte malý kroužek uprostřed objektu na jiné místo.

Chcete-li objekt zkosit svisle nebo vodorovně, přetáhněte jeden z úchytů po stranách.

Podpořte nás!