O vrstvách

Vrstvy umožňují na stránce seskupovat související prvky. Uvažujte o vrstvách jako o jednotlivých pracovních plochách, které je možné skrýt nebo zamknout.

Vrstvy neurčují pořadí vrstvení objektů na stránce. Výjimkou je vrstva Ovládací prvky, která se vždy nachází nad ostatními vrstvami.

Pořadí objektů (ve smyslu více navrchu, více vespod) je určeno tím, v jakém pořadí objekty přidáváte. Pořadí můžete změnit příkazem Tvar - Uspořádat.

Oblasti vrstvy, kde nejsou objekty, jsou průhledné.

LibreOffice Draw vytváří tři výchozí vrstvy:

Tyto vrstvy není možné odstranit ani přejmenovat. Vlastní vrstvy přidáte příkazem Vložit - Vrstva.

Výchozím pracovním prostředím je vrstva Rozvržení. Vrstva Rozvržení určuje umístění nadpisu, textu a zástupných objektů na stránce.

Vrstva Ovládací prvky může být použita pro tlačítka, kterým byla přiřazena akce, ale která se nemají tisknout. Nastavte vlastnost vrstvy na hodnotu netisknutelná. Objekty ve vrstvě Ovládací prvky jsou vždy nad objekty v ostatních vrstvách.

Vrstva Kótovací čáry slouží například ke kreslení kótovacích čar. Přepínáním vrstvy do stavu viditelná nebo skrytá můžete tyto čáry snadno zobrazit nebo skrýt.

tip

Chcete-li ochránit obsah vrstvy, můžete ji zamknout nebo ji i s obsahem skrýt. Když přidáte novou vrstvu na stránku, vrstva se přidá na všechny stránky dokumentu. Nicméně pokud přidáte na určitou vrstvu objekt, přidá se pouze na aktuální stránku. Chcete-li, aby se objekt objevil na všech stránkách, přidejte jej do předlohy stránky (Zobrazit - Předloha).


Podpořte nás!