Práce s vrstvami

Kresby v LibreOffice Draw podporují vrstvy.

Dialogové okno Vložit vrstvu

Výběr vrstvy

Chcete-li vrstvu vybrat, klepněte na její kartu v dolní části pracovní plochy.

tip

Chcete-li upravit vlastnosti vrstvy, poklepejte na její kartu.


Skrývání vrstev

 1. Vyberte vrstvu a potom zvolte Formát - Vrstva.

 2. V oblasti Vlastnosti zrušte zaškrtnutí pole Viditelná.

 3. Klepněte na OK.

Na kartě s názvem vrstvy se barva textu změní na modrou.

tip

Vrstvu můžete zviditelnit nebo skrýt tím, že klepnete na její kartu a zároveň podržíte klávesu Shift.


Zobrazení skrytých vrstev

 1. Vyberte skrytou vrstvu a potom zvolte Formát - Vrstva.

 2. V oblasti Vlastnosti zaškrtněte pole Viditelná.

 3. Klepněte na OK.

Zamykání vrstev

 1. Vyberte vrstvu a potom zvolte Formát - Vrstva.

 2. V oblasti Vlastnosti zaškrtněte pole Uzamčená.

 3. Klepněte na OK.

V uzamčené vrstvě není možné upravovat objekty.

Odemykání vrstev

 1. Vyberte uzamčenou vrstvu a zvolte Formát - Vrstva.

 2. V oblasti Vlastnosti zrušte zaškrtnutí pole Uzamčená.

 3. Klepněte na OK.

Podpořte nás!