Přesouvání objektů do jiné vrstvy

Kresby v LibreOffice Draw podporují vrstvy.

  1. Klepněte na objekt a podržte jej, dokud jeho okraje nezačnou blikat.

  2. Přetáhněte objekt na kartu s názvem vrstvy, do které si jej přejete přesunout.

  3. Uvolněte objekt.

O vrstvách

Vkládání vrstev

Práce s vrstvami

Podpořte nás!