Klávesové zkratky pro objekty kresby

Vytvářet a upravovat objekty kresby je možné i s pomocí klávesnice.

Ikona poznámky

Některé klávesové zkratky může používat váš systém. Tyto zkratky nejsou LibreOffice k dispozici. Zkuste změnit nastavení klávesových zkratek v LibreOffice (Nástroje - Přizpůsobit - Klávesnice) nebo ve svém systému.


Pro vytvoření nebo úpravu objektu kresby

 1. Pomocí klávesy F6 se přepněte na lištu Kresba.

 2. Pomocí šipky vpravo se posuňte na ikonu požadovaného nástroje.

 3. Je-li vedle ikony šipka, je možno k danému nástroji otevřít další nástrojovou lištu. Stiskněte šipku nahoru nebo dolů k otevření lišty, poté stiskem šipek doleva nebo doprava vyberte ikonu.

 4. Stiskněte +Enter.

  Objekt se vytvoří uprostřed aktuálního dokumentu.

 5. Do dokumentu se vrátíte stisknutím +F6.

  Pomocí kurzorových šipek je možné objekt přemístit na požadované místo. Chcete-li vybrat příkaz z místní nabídky objektu, stiskněte Shift+F10.

Pro výběr objektu

 1. Stisknutím +F6 se vrátíte do dokumentu.

 2. Pomocí klávesy Tab se přepínejte mezi objekty, až vyberete potřebný objekt.

Podpořte nás!