Skládání 3D objektů

3D objekty, které jsou 3D scénami, mohou být sloučeny v jednu 3D scénu.

Chcete-li sloučit 3D objekty:

  1. Vložte pomocí nástrojové lišty 3D objekty nějaký 3D objekt (např. krychli).

  2. Vložte druhý, o něco větší 3D objekt (např. kouli).

  3. Vyberte druhý 3D objekt (kouli) a zvolte Úpravy - Vyjmout.

  4. Poklepáním na první objekt (krychli) vstoupíte do jeho skupiny.

  5. Vyberte Úpravy - Vložit. Oba objekty jsou nyní součástí stejné skupiny. Pokud chcete, je možné upravovat jednotlivé objekty nebo měnit jejich pozici ve skupině.

  6. Poklepáním mimo skupinu ji opustíte.

Ikona poznámky

Provádět průnik či rozdíl 3D objektů není možné.


Podpořte nás!