Seskupení objektů

Je možné několik objektů spojit do skupiny, takže se budou chovat jako jeden objekt. Všechny objekty ve skupině je možné přesouvat nebo upravovat jako jeden objekt. Také je možné změnit vlastnosti (např. barvu výplně, šířku čar) všech objektů skupiny jako celku nebo jednotlivých objektů ve skupině. Skupiny mohou být dočasné nebo trvalé:

Skupiny také mohou být součástí jiných skupiny. Změny provedené se skupinou neovlivní relativní pozici jednotlivých objektů ve skupině.

Chcete-li seskupit objekty:

Ikonka

Vyberte objekty, které si přejete seskupit, a zvolte Tvar - Seskupit - Seskupit.

Například je možné seskupit všechny objekty v logu společnosti a měnit velikost loga jako jediného objektu.

Až objekty seskupíte, výběrem kterékoliv části skupiny vyberete celou skupinu.

Výběr objektů ve skupině

Ikonka

Jednotlivé objekty skupiny je možné vybrat, když vstoupíte do skupiny. Do skupiny vstoupíte poklepáním a poté klepnutím vyberete objekt. V tomto režimu je také možné přidávat nebo odebírat objekty ze skupiny. Objekty, které nejsou součástí skupiny, jsou zešedlé.

Ikonka

Chcete-li skupinu opustit, poklepejte kdekoliv mimo ni.

Podpořte nás!