Vložení obrázku

  1. Zvolte Vložit - Obrázek.

  2. Vyberte obrázek, který si přejete vložit. Pokud chcete vložit pouze odkaz na obrázek, zaškrtněte pole Odkaz. Pokud si chcete obrázek před vložením prohlédnout, zaškrtněte pole Náhled.

    Ikona poznámky

    Když vložíte odkaz na obrázek, neměňte název zdrojového obrázku, ani obrázek nepřesouvejte do jiného adresáře.


  3. Klepnutím na Otevřít obrázek vložíte.

Podpořte nás!