Vytvoření barevného přechodu

Barevný přechod je postupné prolnutí dvou různých barev nebo odstínů jedné barvy, kterým je možné vyplnit objekty kresby.

Chcete-li použít přechod:

 1. Vyberte požadovaný objekt kresby.

 2. Zvolte nabídku Formát - Oblast a vyberte v části Vyplnit možnost Přechod.

 3. Vyberte ze seznamu styl přechodu a klepněte na OK.

Vytvoření vlastních přechodů

Je možné určit si vlastní přechody nebo upravit existující. Také je možné seznamy přechodů ukládat a načítat.

Pro vytvoření vlastního přechodu:

 1. Vyberte Formát - Oblast a klepněte na kartu Přechody.

 2. Vyberte ze seznamu přechod, který si přejete použít jako základ svého nového přechodu, a klepněte na Přidat.

 3. Do pole zadejte název přechodu a klepněte na OK.

  Nový název se zobrazí na konci seznamu přechodů a vybere pro úpravy.

 4. Nastavte vlastnosti přechodu a klepněte na Změnit. Tím přechod uložíte.

 5. Klepněte na OK.

Použití přechodů a průhlednosti

Pomocí myši je možné upravovat vlastnosti přechodu a průhlednost objektu kresby.

Chcete-li upravit přechod objektu kresby:

 1. Vyberte objekt kresby s přechodem, který si přejete upravit.

 2. Vyberte Formát - Oblast a klepněte na kartu Přechody.

 3. Upravte hodnoty přechody podle potřeby a klepněte na OK.

Ikona tipu

Chcete-li upravit průhlednost objektu, vyberte jej, zvolte nabídku Formát - Oblast a klepněte na kartu Průhlednost.


Podpořte nás!