Nahrazování barev

Pomocí nástroje Náhrada barev je možné nahradit barvy v rastrech.

Najednou lze nahradit až čtyři barvy.

Také je možné pomocí volby Průhlednost nahradit průhledné oblasti obrázku barvou.

Podobně je možné nástroj Náhrada barev použít ke zprůhlednění barvy v obrázku.

Nahrazení barvy pomocí nástroje Náhrada barev

Ujistěte se, že obrázek je rastr (například BMP, GIF, JPG nebo PNG) nebo metasoubor (například WMF).

  1. Zvolte Nástroje - Náhrada barev

  2. Klepněte na ikonu nástroje Náhrada barev a najeďte ukazatelem myši v obrázku na barvu, kterou si přejete nahradit. Barva se objeví v poli vedle ikony.

  3. Klepněte na barvu. Barva se zobrazí v prvním poli Původní barva a zaškrtne se pole vedle barvy.

  4. V poli Nahradit za vyberte novou barvu.

    Ikona poznámky

    Touto barvou nahradíte všechny výskyty Původní barvy v obrázku.


  1. Pokud si přejete nahradit ještě další barvu, zaškrtněte pole vedle Původní barvy v dalším řádku a opakujte kroky 3 až 5.

  2. Klepněte na Nahradit.

Ikona tipu

Pokud si přejete rozšířit nebo zúžit oblast výběru barvy, zvyšte či snižte toleranci nástroje Náhrada barev a zopakujte výběr.


Podpořte nás!