Duplikování objektů

Je možné vytvářet vícenásobné kopie objektu. Kopie mohou být stejné nebo se mohou lišit velikostí, barvou, natočením a umístěním.

Následující příklad vytvoří sloupec mincí tak, že několikrát zkopíruje jednu elipsu.

  1. Pomocí nástroje Elipsa nakreslete vyplněnou žlutou elipsu.

  2. Vyberte elipsu a zvolte příkaz Úpravy - Duplikovat.

  3. Zadejte 12 jako Počet kopií.

  4. Zadejte zápornou hodnotu do polí Šířka a Výška, aby se mince postupně zmenšovaly.

  5. Chcete-li určit barevný přechod, vyberte jinou barvu v polích Začátek a Konec. Barva v poli Začátek platí pro objekt, který duplikujete.

  6. Klepnutím na OK vytvoříte duplikáty.

Podpořte nás!