Kreslení výsečí a úsečí

Nástrojová lišta Elipsa obsahuje nástroje pro kreslení elips a kruhů. Také je možné kreslit výseče a úseče kruhů a elips.

Chcete-li nakreslit výseč kruhu nebo elipsy:

 1. Otevřete nástrojovou lištu Elipsy a klepněte na ikonu Kruhová výseč nebo Eliptická výseč Ikona. Ukazatel myši se změní na křížek s malou ikonou výseče.

 2. Umístěte ukazatel na místo, kde si přejete kreslit okraj kruhu, a táhnutím vytvořte kruh.

  Ikona tipu

  Chcete-li vytvořit kruh táhnutím ze středu, podržte během tažení klávesu .


 3. Až bude kruh v požadované velikosti, uvolněte tlačítko myši. V kruhu se objeví čára odpovídající poloměru kruhu.

 4. Umístěte ukazatel na místo, kde si přejete mít začátek výseče, a klepněte.

  Ikona poznámky

  Jelikož je čára pro určení výseče omezena jen na kruh, je možné klepnout kamkoliv v dokumentu.


 5. Umístěte ukazatel na místo, kde si přejete výseč ukončit, a klepněte. Zobrazí se kompletní výseč.

Chcete-li nakreslit úseč kruhu nebo elipsy, postupujte podle kroků pro vytváření výseče.

Chcete-li nakreslit oblouk založený na elipse, vyberte ikonu oblouku a postupujte podle stejných kroků jako při vytváření výseče.

Podpořte nás!