Přechod tvarů dvou objektů

Přechod tvarů vytvoří tvary a rovnoměrně je rozdělí mezi dva objekty kresby.

Ikona poznámky

Příkaz pro přechod tvarů je k dispozici jen v LibreOffice Draw. Je ovšem možné vytvořené tvary zkopírovat a vložit do LibreOffice Impress.


Chcete-li vytvořit přechod mezi dvěma objekty:

  1. Podržte klávesu Shift a klepněte na každý objekt.

  2. Zvolte Tvar - Přechod tvarů.

  3. Zadejte hodnotu, která určuje počet objektů mezi počátečním a koncovým objektem, do pole Přírůstky

  4. Klepněte na OK.

Zobrazí se skupina obsahující oba původní objekty a určený počet (přírůstky) přechodných objektů.

Obrázek přechodu tvarů

Jednotlivé objekty ze skupiny je možné upravit, pokud vyberete skupinu a stisknete F3. Stisknutím +F3 ukončíte režim úprav skupiny.

Podpořte nás!