Skládání objektů a konstrukce tvarů

Složené objekty kresby se chovají jako seskupené objekty s tím rozdílem, že není možné upravovat jednotlivé objekty skupiny.

Ikona poznámky

Skládat je možné jen 2D objekty.


Chcete-li složit 2D objekty:

  1. Vyberte dva nebo více 2D objektů.

  2. Zvolte Tvar - Složit.

Na rozdíl od skupin složený objekt přebere vlastnosti nejnižšího objektu. Složené objekty je možné rozdělit, ale původní vlastnosti objektů se ztratí.

Když složíte objekty, objeví se díry v místech, kde se objekty překrývají.

Ukázka skládání objektů

Na obrázku jsou vlevo nesložené objekty a vpravo tytéž objekty složené.

Konstrukce tvarů

Tvary je možné vytvářet pomocí příkazů Tvary - Sloučit, Odečíst a Průnik aplikovaných na dva či více objektů kresby.

Ikona poznámky

Příkazy z nabídky Tvary fungují jen pro 2D objekty.


Vytvořené tvary přijmou vlastnosti nejnižšího objektu.

Chcete-li vytvořit tvar:

  1. Vyberte dva nebo více 2D objektů.

  2. Zvolte Tvar a jedno z následujícího:

Příkazy Tvary

V následujícím obrázku jsou vlevo původní objekty a vpravo upravené tvary.

Tvary - Sloučit

Ukázka slučování tvarů

Přidá oblast vybraných objektů k oblasti nejnižšího objektu.

Tvary - Odečíst

Ukázka odečítání tvarů

Odečte oblast vybraných objektů od oblasti nejnižšího objektu.

Tvary - Průnik

Ukázka průniku tvarů

Překrývající se oblasti vybraných objektů vytvoří nový tvar.

Oblast mimo překryvy se odstraní.

Podpořte nás!