Uspořádání a zarovnání objektů

Uspořádání objektů

Každý objekt, který umístíte do dokumentu, se umístí nad předcházejícím objektem. Pokud si přejete změnit pořadí objektů, postupujte podle následujících rad.

 1. Klepněte na objekt, jehož umístění chcete změnit.

 2. Zvolte Tvar - Uspořádat a z místní nabídky vyberte jednu z možností:

  Přenést do popředí umístí objekt nad všechny ostatní objekty

  Přenést blíž umístí objekt o jednu vrstvu výše

  Odsunout dál umístí objekt o jednu vrstvu níže

  Odsunout do pozadí umístí objekt za všechny ostatní objekty

  Za objekt umístí objekt za jiný objekt, který vyberete

Zařazení objektu za jiný objekt

 1. Klepněte na objekt, jehož umístění chcete změnit.

 2. Zvolte nabídku Tvar - Uspořádat a z místní nabídky vyberte možnost Za objekt. Ukazatel myši se změní na ruku.

 3. Klepněte na objekt, za který si přejete vybraný objekt zařadit.

Záměna pořadí dvou objektů

 1. Vyberte oba objekty - podržte Shift a klepněte na oba objekty.

 2. Zvolte Tvar - Uspořádat a z místní nabídky vyberte možnost Přehodit.

Zarovnání objektů

Funkce Zarovnání vám umožňuje zarovnat objekty vzhledem k sobě navzájem nebo vzhledem ke stránce.

 1. Chcete-li zarovnat objekt ke stránce, vyberte jej. Pokud chcete zarovnat několik objektů vzhledem k sobě, vyberte všechny z nich.

 2. Zvolte Tvar - Zarovnat objekty a vyberte jednu z možností zarovnání.

Rozmístění objektů

Pokud v Draw vyberete tři a více objektů, je také možné použít příkaz Rozmístit výběr, kde je možné určit rovnoměrné svislé a vodorovné rozestupy objektů.

 1. Vyberte tři nebo více objektů, které chcete rozmístit.

 2. Zvolte Tvar - Rozmístit.

 3. Nastavte možnosti pro svislé a vodorovné rozmístění a klepněte na OK.

Vybrané objekty se rovnoměrně rozmístí podél svislé a vodorovné osy. Dva nejkrajnější objekty se použijí jako referenční body a při použití příkazu Rozmístit se nepřesunují.

Podpořte nás!