Klávesové zkratky pro kreslení

Tato část nápovědy obsahuje seznam klávesových zkratek, které se používají v dokumentech s kresbami.

Kromě těchto kláves lze použít také obecné klávesové zkratky LibreOffice.

Ikona poznámky

Některé klávesové zkratky může používat váš systém. Tyto zkratky nejsou LibreOffice k dispozici. Zkuste změnit nastavení klávesových zkratek v LibreOffice (Nástroje - Přizpůsobit - Klávesnice) nebo ve svém systému.


Funkční klávesy pro kresby

Klávesová zkratka

Akce

F2

Přidat nebo upravit text.

F3

Otevře skupinu pro úpravu jednotlivých objektů.

+F3

Uzavřít editor skupiny.

Shift+F3

Otevře dialog Duplikovat.

F4

Otevře dialog Umístění a velikost.

F5

Otevře Navigátor.

F7

Zkontroluje pravopis.

+F7

Otevře Slovník synonym.

F8

Zapnutí/vypnutí režimu Upravit body

+Shift+F8

Přizpůsobení textu rozměru rámce.

Otevře okno Styly.


Klávesové zkratky pro kreslení

Klávesová zkratka

Akce

Klávesa plus (+)

Přiblížení.

Klávesa mínus (-)

Oddálení.

Klávesa krát (×) (numerická klávesnice)

Změní velikost stránky tak, aby byla na obrazovce vidět celá.

Klávesa děleno (÷) (numerická klávesnice)

Přiblíží aktuální výběr.

+Shift+G

Seskupí vybrané objekty.

Shift++A

Zruší označenou skupinu.

+Shift+K

Složí vybrané objekty.

+Shift+K

Rozloží vybrané objekty.

+Shift+ +

Přenést do popředí.

+ +

Přenést blíž.

+ -

Odsunout dál.

+Shift+ -

Odsunout do pozadí.


Klávesové zkratky specifické pro kresby

Klávesová zkratka

Akce

Klávesa Page Up

Přepnout na předchozí stránku

Klávesa Page Down

Přepnout na následující stránku

+Page Up

Přepnout do předchozí vrstvy

+Page Down

Přepnout do následující vrstvy

šipka

Posune vybraný objekt ve směru šipky.

+kurzorové klávesy

Pohybuje stránkou ve směru šipky.

+klepnutí během přetažení objektu. Poznámka: nejprve musíte povolit možnost Kopírovat při přesunu v nabídce - LibreOffice Draw - Obecné (ve výchozím nastavení povoleno).

Při uvolnění tlačítka myši vytvoří kopii přetahovaného objektu.

l+Enter při zaměření klávesnice (F6) na objekt kresby na liště Nástroje

Vloží do středu aktuálního pohledu objekt kresby implicitní velikosti.

Shift+F10

Otevře místní nabídku vybraného objektu.

F2

Přepne do textového režimu.

Enter

Je-li vybrán textový objekt, přepne do textového režimu.

+Enter

Je-li vybrán textový objekt, přepne do textového režimu. Neexistuje-li žádný textový objekt, nebo jste již prošel všechny textové objekty na stránce, bude vložena nová stránka.

Stiskněte klávesu a přetáhněte myší, chcete-li nakreslit nebo změnit velikost objektu ze středu objektu.

+kliknutí na objekt

Vybere objekt za aktuálně vybraným objektem.

+Shift+klepnutí na objekt

Vybere objekt před aktuálně vybraným objektem.

Shift při výběru objektu

Přidá nebo odstraní objekt z/do výběru.

Shift + přetažení objektu

Pohyb vybraného objektu je omezen na násobky 45 stupňů.

Shift+přetažení při vytváření nebo změně velikosti objektu

Omezení velikosti tak, aby byl zachován poměr stran.

Tab

Přepíná mezi objekty na stránce v pořadí, v jakém byly vytvořeny.

Shift+Tab

Přepíná mezi objekty na stránce v opačném pořadí, než v jakém byly vytvořeny.

Esc

Ukončí aktuální režim.


Klávesové zkratky pro LibreOffice Impress

Následuje seznam klávesových zkratek LibreOffice Impress.

V LibreOffice také můžete použít obecné klávesové zkratky.

Ikona poznámky

Některé klávesové zkratky může používat váš systém. Tyto zkratky nejsou LibreOffice k dispozici. Zkuste změnit nastavení klávesových zkratek v LibreOffice (Nástroje - Přizpůsobit - Klávesnice) nebo ve svém systému.


Navigace pomocí klávesnice v Pořadači snímků a na panelu snímků

Klávesové zkratky

Výsledek

Home/End

Nastaví zaměření na první/poslední snímek.

Klávesové šipky vlevo/vpravo nebo Page Up/Down

Nastaví zaměření na předchozí/následující snímek.

+Shift+PageDown

Přesune vybrané snímky v seznamu v pořadači o jedno místo dolů. Pokud vyberete více snímků, přesunou se společně s posledním vybraným snímkem ze seznamu.

+Shift+PageUp

Přesune vybrané snímky o jedno místo nahoru. Pokud vyberete více snímků, přesunou se společně s prvním vybraným snímkem ze seznamu.

+Shift+End

Přesune vybrané snímky na konec seznamu v pořadači.

+Shift+Home

Přesune vybrané snímky na začátek seznamu v pořadači.

Enter

V režimu Pořadač snímků přepne do běžného režimu se zobrazeným aktivním snímkem. Na panelu snímků přidá nový snímek.


Podpořte nás!