Vložit vrstvu

Vloží novou vrstvu do dokumentu. Vrstvy jsou dostupné pouze v Draw, nikoliv v Impressu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Vrstva (pouze v LibreOffice Draw)

Otevřete místní nabídku karty vrstvy a zvolte Vložit vrstvu (pouze LibreOffice Draw)


note

Chcete-li vrstvu vybrat, klepněte na odpovídající kartu v dolní části pracovního prostoru.


Název

Zadejte název nové vrstvy.

Nadpis

Zadejte nadpis vrstvy.

Popis

Zadejte popis vrstvy.

Vlastnosti

Nastavte vlastnosti pro novou vrstvu.

Viditelná

Vrstvu zobrazí, nebo skryje.

Tisknutelná

Při tisku se vrstva vytiskne, nebo nikoliv.

Uzamčená

Zabrání úpravám prvků ve vrstvě.

Podpořte nás!