Vložit nebo upravit vrstvu

Vloží novou vrstvu do dokumentu nebo upraví stávající. Vrstvy jsou dostupné pouze v Draw, nikoliv v Impressu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Vrstva

Otevřete místní nabídku karty vrstvy a zvolte Vložit vrstvu

Vyberte vrstvu a zvolte Formát - Vrstva.

Otevřete místní nabídku karty vrstvy a zvolte Upravit vrstvu.


note

Chcete-li vrstvu vybrat, klepněte na odpovídající kartu v dolní části pracovního prostoru.


Dialogové okno Vložit vrstvu

Název

Zadejte název nové vrstvy. Chcete-li vrstvu přejmenovat, zadejte nový název.

note

Následující názvy vrstvy se používají interně a nelze je nastavovat či měnit: layout, background, backgroundobjects, controls, measurelines.

Vrstvy layout, controls a measurelines jsou viditelné při běžném zobrazení a odpovídají předdefinovaným vrstvám Rozvržení, Ovládací prvky a Kótovací čáry.

Vrstva backgroundobjects je viditelná v zobrazení předlohy pod názvem Objekty pozadí.

Vrstva background není viditelná nikdy a není zamýšleno, aby s ní uživatel pracoval.


tip

Chcete-li vrstvu přejmenovat přímo, klepněte pravým tlačítkem na kartu vrstvy v dolní části, vyberte v místní nabídce Přejmenovat vrstvu a zadejte na kartu nový název.


Nadpis

Zadejte nadpis vrstvy.

Popis

Zadejte popis vrstvy.

Vlastnosti vrstvy

Nastaví pro vrstvu vlastnosti.

Viditelná

Vrstvu zobrazí, nebo skryje.

Tisknutelná

Při tisku se vrstva vytiskne, nebo nikoliv.

Uzamčená

Zabrání úpravám prvků ve vrstvě.

Podpořte nás!