Konsolidace textových polí

Složí dvě či více textových polí do jednoho.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Vyberte dvě či více textových polí a proveďte jednu z možností:

Zvolte v nabídce Tvar - Konsolidovat text.

Otevřete místní nabídku a zvolte Konsolidovat text.


Konsolidace textových polí spojí několik textových polí do většího pole, text se přitom přizpůsobí výslednému poli.

tip

Příkaz Konsolidovat text je obzvlášť užitečný při úpravách dokumentů PDF v LibreOffice Draw.


Tato funkce procházi části textu a zjišťuje, zda končí interpunkcí používanou na konci věty. Není-li tomu tak, místo toho, aby se vytvořil nový odstavec, se obsah následujícího textového pole připojí k předchozímu textu. Poté je nutné, abyste opravili členění na odstavce a nastavili vlastnosti odstavců.

Poznámky

Podpořte nás!