Konsolidace textových polí

Složí dvě či více textových polí do jednoho.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Tvar - Konsolidovat text, jsou-li vybrána alespoň dvě textová pole.

Z místní nabídky:

Zvolte Konsolidovat text, jsou-li vybrána alespoň dvě textová pole.


Konsolidace textových polí spojí několik textových polí do jediného pole, text se přitom přizpůsobí výslednému poli.

tip

Příkaz Konsolidovat text je obzvlášť užitečný při úpravách dokumentů PDF v LibreOffice Draw.


Tato funkce prochází části textu a zjišťuje, zda končí interpunkcí používanou na konci věty. Není-li tomu tak, místo toho, aby se vytvořil nový odstavec, se obsah následujícího textového pole připojí k předchozímu textu. Po konsolidaci je nutné, abyste ručně opravili členění na odstavce a nastavili vlastnosti odstavců.

Poznámky

Podpořte nás!