3D nastavení

Nástrojová lišta 3D nastavení obsahuje ovládací prvky vybraných 3D objektů.

Plastičnost zap/vyp

Zapne nebo vypne použití 3D efektů pro vybrané objekty.

Ikona Plastičnost zap/vyp

Plastičnost zap/vyp

Naklonit dolů

Nakloní vybraný objekt dolů o pět stupňů.

Ikona Naklonit dolů

Naklonit dolů

Naklonit nahoru

Nakloní vybraný objekt nahoru o pět stupňů.

Ikona Naklonit nahoru

Naklonit nahoru

Naklonit doleva

Nakloní vybraný objekt doleva o pět stupňů.

Ikona Naklonit doleva

Naklonit doleva

Naklonit doprava

Nakloní vybraný objekt doprava o pět stupňů.

Ikona Naklonit doprava

Naklonit doprava

Hloubka

Otevře dialogové okno Hloubka vytlačení.

Vyberte hloubku vytlačení.

Ikona Hloubka

Hloubka

Zadejte hloubku vytlačení.

Směr

Otevře okno Směr 3D.

Ikona Směr

Směr

Vyberte směr.

Zvolte 3D zobrazení s perspektivou nebo bez perspektivy.

Osvětlení

Otevře okno Osvětlení.

Ikona Osvětlení

Osvětlení

Zvolte směr osvětlení.

Zvolte intenzitu osvětlení.

Povrch

Otevře okno Povrch.

Ikona Povrch

Povrch

Zvolte materiál povrchu nebo zobrazení v drátovém modelu.

3D barva

Otevře nástrojovou lištu Barva 3D.

Ikona Barva

Barva

Podpořte nás!