Průvodce tabulkou - Vytvořit tabulku

Zadejte název tabulky a vyberte, zda chcete po dokončení průvodce tabulku upravit.

Název tabulky

Určuje název tabulky.

Katalog tabulky

Vyberte katalog tabulky. (Dostupné pouze tehdy, pokud databáze podporuje katalogy.)

Schéma tabulky

Vyberte schéma tabulky. (Dostupné pouze tehdy, pokud databáze podporuje schémata.)

Upravit návrh tabulky

Návrh tabulky bude uložen a poté je možné jej upravit.

Okamžitě vkládat data

Návrh tabulky bude uložen a tabulka otevřena pro zadávání dat.

Vytvořit formulář založený na této tabulce

Zvolte, chcete-li vytvořit formulář založený na této tabulce. Formulář se vytvoří v textovém dokumentu s naposledy použitým nastavením Průvodce formulářem.

Průvodce tabulkou

Podpořte nás!