Průvodce tabulkou - Nastavit primární klíč

Určuje pole v tabulce, které se použije jako primární klíč.

Vytvořit primární klíč

Zvolte pro vytvoření primárního klíče. Přidá primární klíč do každé databázového tabulky, aby bylo možné jednoznačně identifikovat každý záznam. Pro některé databázové systémy v LibreOffice je primární klíč pro úpravu tabulek nutný.

Přidat primární klíč automaticky

Automaticky přidá primární klíč jako další pole.

Použít existující pole jako primární klíč

Použije jako primární klíč existující pole s jedinečnými hodnotami.

Název pole

Vyberte název pole.

Automatická hodnota

Automaticky vloží hodnotu a zvýší hodnotu pole o jedna pro každý nový záznam. Aby bylo možné použít tuto vlastnost, databáze musí podporovat automatické zvyšování.

Definovat primární klíč pomocí více polí

Vytvoří primární klíč spojením několika existujících polí.

Dostupná pole

Pro přidání pole do seznamu polí primární klíče vyberte pole a klepněte na >.

>

Klepnutím zde přesunete vybraná pole do pole, kam míří šipka.

<

Klepnutím zde přesunete vybraná pole do pole, kam míří šipka.

Pole primárního klíče

Pro odebrání pole ze seznamu polí primárních klíčů pole vyberte a klepněte na <. Primární klíč se vytvoří spojením polí v tomto seznamu, v pořadí odshora dolů.

Průvodce tabulkou - Vytvořit tabulku

Podpořte nás!