Průvodce tabulkou

Průvodce tabulkou umožní vytvořit databázovou tabulku.

Průvodce tabulkou - Výběr polí

Vyberte pole z poskytnutých vzorových tabulek jako výchozí bod pro tvorbu vlastní tabulky.

Průvodce tabulkou - Nastavit typy a formátování

Určuje informace o vybraných polích.

Průvodce tabulkou - Nastavit primární klíč

Určuje pole v tabulce, které se použije jako primární klíč.

Průvodce tabulkou - Vytvořit tabulku

Zadejte název tabulky a vyberte, zda chcete po dokončení průvodce tabulku upravit.

Zpět

Zobrazí volby dialogového okna z předchozího kroku. Aktuální nastavení se zachová beze změn. Toto tlačítko je aktivní jen od kroku dva dále.

Další

Po klepnutí na tlačítko Další průvodce použije aktuální nastavení a posune se na další krok. Pokud jste v posledním kroku, toto tlačítko se změní na Vytvořit.

Dokončit

Provede všechny změny a zavře průvodce.

Zrušit

Klepnutím na tlačítko Zrušit zavřete dialogové okno bez uložení provedených změn.

Průvodce tabulkou - Výběr polí

Podpořte nás!