Řazení a seskupení

V dialogovém okně Řazení a seskupení Návrháře sestav můžete nastavit pole, která chcete v sestavě seřadit, a pole, která chcete sloučit do skupiny. Pokud seskupíte sestavu podle nějakého pole, sloučí se všechny záznamy se stejnou hodnotou daného pole do jedné skupiny.

V části Skupiny jsou zobrazena pole v pořadí shora dolů. Můžete vybrat kterékoliv pole a pomocí tlačítek Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů jej posunout v seznamu.

Řazení a seskupení se vyhodnocuje v pořadí podle seznamu shora dolů.

Implicitně se nová skupina vytvoří pro každou změnu hodnoty vybraného pole. Toto chování můžete změnit v závislosti na typu pole:

  1. Pro pole typu Text můžete vybrat Znaky před a zadat do pole počet znaků. Do jedné skupiny se sloučí záznamy, které se shodují v prvních n znacích.

  2. Pro pole typu Datum/čas můžete záznamy seskupit podle stejného roku, čtvrtletí, měsíce, týdne, dne, hodiny nebo minuty. Pro týdny a hodiny také můžete určit interval: 2 týdny pro skupiny za půl měsíce, 12 hodin pro skupiny za půl dne.

  3. Pro pole typu automatické číslo, měna nebo číslo můžete určit interval.

Určit, jak se mají záznamy udržet pohromadě na stejné stránce, můžete třemi způsoby:

  1. Ne - konce stránek se neberou do úvahy.

  2. Celá skupina - vytiskne záhlaví skupiny, sekci podrobnosti a zápatí skupiny na jednu stránku.

  3. S prvním podrobnosti - vytiskne na stránku záhlaví skupiny, jen pokud lze na stejnou stránku vytisknout i první záznam.

Podpořte nás!