Vlastnosti

Okno Vlastnosti v Návrháři sestav vždy zobrazuje vlastnosti aktuálně vybraného objektu v okně Návrhář sestav.

tip

Stiskněte Shift-F1 a najeďte kurzorem myši na vstupní pole. Tím pro toto pole zobrazíte nápovědu.


Při prvním spuštění Návrháře sestav se v okně Vlastnosti zobrazí karta Data pro celou sestavu.

Zvolte tabulku ze seznamu Obsah a poté stiskněte Tab nebo klepněte mimo výběrové pole.

Okno Přidat pole se automaticky zobrazí, pokud vyberete tabulku v poli Obsah a toto pole opustíte. Také můžete klepnout na ikonu Přidat pole na nástrojové liště nebo použít příkaz Zobrazit - Přidat pole.

Na kartě Obecné můžete např. změnit název sestavy a vypnout oblasti Záhlaví stránky či Zápatí stránky.

tip

Kartu Data nebo Obecné pro celou sestavu zobrazíte volbou Úpravy - Vybrat vše - Vybrat sestavu.


Pokud klepnete na oblast Záhlaví stránky nebo Zápatí stránky a nevyberete žádný objekt, zobrazí se pro tuto oblast karta Obecné.

Můžete upravit vzhled oblasti.

Pokud se Výraz pro podmíněný tisk vyhodnotí jako PRAVDA, vybraný objekt se vytiskne.

Pokud klepnete do oblasti Podrobnosti a nevyberete žádný objekt, zobrazí se pro danou oblast karta Obecné.

Můžete nastavit vlastnosti upřesňující tisk záznamů.

Vložte do oblasti Podrobnosti nějaká datová pole nebo do jiné oblasti vložte další prvky sestavy. Když vložené pole vyberete, můžete v okně Vlastnosti nastavovat jeho vlastnosti.

Pro pole Popisek můžete změnit zobrazovaný text.

Pro obrázek můžete určit, zda chcete obrázek vložit jako odkaz na soubor nebo jej vložit jako objekt do souboru Base. Při vložení se zvětší velikost souboru Base, ale na rozdíl od odkazu je lépe přenositelný na jiné počítače.

Na kartě Obecné můžete pro datové pole nastavit mimo jiné formátování.

Na kartě Data můžete změnit zobrazovaný obsah.

Podpořte nás!