Navigátor sestavy

Navigátor sestavy můžete otevřít z okna Návrháře sestav pomocí příkazu Zobrazit - Navigátor sestavy.

Navigátor sestavy zobrazuje strukturu sestavy. Také pomocí něj můžete vkládat funkce do sestavy.

Klepněte na záznam v Navigátoru sestavy. V okně Návrhář sestavy se označí odpovídající objekt nebo oblast. Pomocí pravého tlačítka myši otevřete místní nabídku.

Vkládání funkcí do sestavy

V místní nabídce Navigátoru sestavy se zobrazují stejné příkazy jako v okně Návrháře sestav a navíc příkazy pro vytváření nových funkcí a jejich odebírání.

Funkce je možné zadávat v syntaxi specifikované v návrhu OpenFormula.

Podrobnosti týkající se funkcí v sestavách naleznete na wiki stránce o Base.

Výpočet součtu pro každého klienta

  1. Otevřete Navigátor sestavy.

  2. Otevřete záznam Skupiny a skupinu, ve které chcete spočítat náklady.

    Skupina má podzáznam nazvaný funkce.

  3. Otevřete (pravým tlačítkem) místní nabídku záznamu funkce, zvolte Vytvořit novou funkci a vyberte ji.

    V prohlížeči vlastností se zobrazí funkce.

  4. Změňte název např. na CostCalc a vzorce na [CostCalc] + [zadejte název sloupce s cenou].

  5. Jako výchozí hodnotu zadejte 0.

  6. Nyní můžete vložit textové pole a navázat je na [CostCalc] (zobrazí se v seznamu datového pole).

Možná bude třeba nastavit výchozí hodnotu na hodnotu pole pomocí [pole].

Pokud jsou ve sloupci Cena prázdná pole, použijte následující vzorec k nahrazení prázdných polí nulou:

[SumCost] + IF(ISBLANK([pole]);0;[pole])

Podpořte nás!