Návrhář sestav

Návrhář sestav je nástroj, který umožňuje vytvářet vlastní databázové sestavy. Na rozdíl od Průvodce sestavou můžete pomocí Návrháře sestav ovlivnit vzhled sestavy podle potřeby. Vytvořená sestava je dokument Writeru, který můžete také upravovat.

note

Chcete-li použít Návrhář sestav, musíte mít nainstalovánu součást Návrhář sestav. Také je potřeba nainstalovat Java Runtime Environment (JRE) a povolit jej v LibreOffice.


Jak nainstalovat JRE

Návrhář sestav vyžaduje nainstalované běhové prostředí jazyka Java (JRE).

 1. Zvolte - LibreOffice - Pokročilé.

 2. Chvíli počkejte, než LibreOffice zjistí informace o nainstalovaném software Java ve vašem počítači.

  Pokud je ve vašem systému nalezena aktuální verze JRE, zobrazí se v seznamu.

 3. Klepnutím na pole před položkou vyberete určité JRE pro použití v LibreOffice.

 4. Ujistěte se, že je povolena volba Použít běhové prostředí jazyka Java.

Pokud nebyla v systému nalezena žádná verze JRE, otevřete prohlížeč a stáhněte JRE ze stránky http://www.java.com. JRE nainstalujte, poté restartujte LibreOffice a znovu otevřete - LibreOffice - Pokročilé.

Pro otevření Návrháře sestav

 1. Otevřete soubor Base nebo vytvořte novou databázi. Databáze musí obsahovat alespoň jednu tabulku s alespoň jedním datovým polem a primárním klíčem.

 2. Klepněte na ikonu Sestavy v okně Base a zvolte Vytvořit sestavu v režimu návrhu.

  Otevře se okno Návrhář sestav.

Okno Návrhář sestav je rozděleno do tří částí. Nahoře se zobrazuje nabídka a pod ní nástrojové lišty.

Vpravo se zobrazuje okno Vlastnosti s hodnotami vlastností právě označeného objektu.

V levé části okna se zobrazuje náhled Návrhu sestavy. Toto okno je na začátku rozděleno do tří částí, shora dolů to jsou:

 1. Záhlaví stránky - do oblasti Záhlaví stránky přetáhněte ovládací pole s pevně daným textem

 2. Podrobnosti - do oblasti Podrobnosti přetáhněte databázová pole

 3. Zápatí stránky - do oblasti Zápatí stránky přetáhněte ovládací pole s pevně daným textem

Chcete-li vložit další oblasti Záhlaví sestavy a Zápatí sestavy, zvolte Úpravy - Vložit záhlaví/zápatí sestavy. Tyto oblasti obsahují text, který se zobrazí na začátku a na konci celé sestavy.

Klepnutím na ikonu "-" před názvem oblasti zmenšíte tuto oblast v náhledu na jeden řádek. Ikona "-" se změní na ikonu "+" a klepnutím na ni oblast opět zvětšíte.

Do oblasti podrobnosti můžete přetažením vložit databázová pole. Více informací najdete dále v části "Vložení polí do sestavy".

Pokud klepnete na nástrojové liště na ikonu Popisek nebo Textové pole a vyznačíte obdélník v oblasti záhlaví stránky nebo zápatí stránky, můžete zadat text, který bude stejný na všech stranách. Text zadejte do pole Popisek v okně Vlastnosti. Pomocí ikony Obrázek také můžete přidat obrázky.

Propojení sestavy s databázovou tabulkou

 1. Přesuňte myš do okna Vlastnosti. Obsahuje dvě karty, Obecné a Data.

 2. Na kartě Data klepnutím otevřete pole se seznamem Obsah.

 3. Vyberte tabulku, pro kterou chcete vytvořit sestavu.

 4. Po vybrání tabulky přejděte stisknutím klávesy Tab na další pole.

Automaticky se otevře okno Přidat pole do sestavy a zobrazí se v něm všechna pole vybrané tabulky.

Přidat pole do sestavy

Okno Přidat pole pomůže zadat položky tabulky do sestavy.

Po vložení polí do oblasti Podrobnosti je sestava připravena ke spuštění.

Spuštění sestavy

Na nástrojové liště klepněte na ikonu Spustit sestavu.

Ikona Spustit sestavu

Ikona Spustit sestavu

Otevře se dokument Writeru a zobrazí se vytvořená sestava s vyplněnými údaji z databáze.

Pokud se změní obsah databáze a chcete údaje v sestavě aktualizovat, spusťte sestavu znovu.

Úpravy sestavy

Nejprve si rozmyslete, zda chcete upravit vygenerovanou sestavu, u které se jedná o obyčejný dokument Writeru, nebo chcete upravit náhled v Návrháři sestav a poté vygenerovat novou sestavu.

Dokument Writeru je otevřen jen pro čtení. Chcete-li jej, klepněte na Upravit dokument na informační liště nebo vyberte Úpravy - Režim úprav.

Pokud se rozhodnete upravit sestavu v Návrháři sestav, můžete změnit některé její vlastnosti.

Klepnutím vyberte oblast Podrobnosti. V okně Vlastnosti poté můžete upravit některé vlastnosti sestavy, například barvu pozadí.

Po skončení úprav vytvořte novou sestavu klepnutím na ikonu Spustit sestavu.

Ikona Spustit sestavu

Ikona Spustit sestavu

Po zavření Návrháře sestav se zobrazí dotaz, zda chcete sestavu uložit. Klepněte na tlačítko Ano, zadejte název sestavy a klepněte na tlačítko OK.

Řazení sestavy

Pokud nenastavíte řazení nebo seskupení, záznamy se do sestavy vkládají v pořadí, v jakém jsou uloženy v databázi.

 1. Otevřete návrháře sestav a na nástrojové liště klepněte na ikonu Řazení a seskupení. Zobrazí se dialogové okno Řazení a seskupení.

Ikona Řazení a seskupení

Ikona Řazení a seskupení

 1. V seznamu Skupiny klepněte na pole, které chcete použít jako výchozí pro řazení, a v části Vlastnosti nastavte odpovídající hodnotu pole Řazení.

 2. Spusťte sestavu.

Seskupení

 1. Otevřete návrháře sestav a na nástrojové liště klepněte na ikonu Řazení a seskupení. Zobrazí se dialogové okno Řazení a seskupení.

 2. V části Seskupení otevřete seznam Záhlaví skupiny a vyberte zobrazení záhlaví skupiny.

 3. Klepnutím na ikonu Přidat pole otevřete dialogové okno Přidat pole.

Ikona Přidat pole

Ikona Přidat pole

 1. Přetáhněte název pole, podle kterého chcete záznamy seskupit, do odpovídající sekce záhlaví seskupení. Poté do sekce Podrobnosti přetáhněte zbylá pole.

 2. Spusťte sestavu. V sestavě se zobrazí záznamy seskupené.

Pokud chcete záznamy seskupit a seřadit, otevřete Návrhář sestav a poté dialogové okno Řazení a seskupení. Povolte zobrazení Záhlaví skupiny pro pole, která chcete seskupit, a zvolte skrytí Záhlaví skupiny pro pole, která chcete seřadit. Zavřete okno a spusťte sestavu.

Aktualizace a tisk dat

Když do tabulky vložíte nová data nebo upravíte stará, zobrazí se aktualizovaná data v nové sestavě.

Klepněte na ikonu Sestavy a poté poklepejte na naposledy uloženou sestavu. Bude vytvořen nový dokument Writeru zobrazující nová data.

Ikona Sestavy

Ikona Sestavy

Chcete-li sestavu vytisknout, zvolte v dokumentu Writeru příkaz Soubor - Tisk.

Podpořte nás!