Datum a čas

Dialogové okno Datum a čas Návrháře sestav otevřete pomocí příkazu Vložit - Datum a čas.

tip

Stiskněte Shift-F1 a najeďte kurzorem myši na vstupní pole. Tím pro toto pole zobrazíte nápovědu.


Povolte pole Zahrnout datum, pokud chcete do aktivní oblasti sestavy přidat pole s datem. V poli se zobrazí datum aktuální při spuštění sestavy.

Povolte pole Zahrnout čas, pokud chcete do aktivní oblasti sestavy přidat pole s časem. V poli se zobrazí čas aktuální při spuštění sestavy.

Klepnutím na OK pole vložíte.

Na pole s datem či časem můžete klepnout a přetáhnout je na jiné místo ve stejné oblasti nebo upravit vlastnosti v okně Vlastnosti.

Podpořte nás!