Průvodce dotazem - Aliasy

Přiřadí názvům polí aliasy. Aliasy jsou volitelné a mohou poskytnout uživatelsky přívětivější názvy, které se zobrazují místo názvů polí. Např. je možné aliasy použít, když mají pole z různých tabulek stejné názvy.

Alias

Zadejte alias pro název pole.

Průvodce dotazem - Přehled

Podpořte nás!